Blindfriendly Pondelok 23. 7. 2018 | Meniny má Oľga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Už o necelé dva týždne sa začne čitateľská súťaž „Vráťme knihy do škôl“, do ktorej môžu mladí čitatelia poslať svoj tip na dobrú knihu. Obľúbená knižná súťaž pre žiakov materských, základných aj stredných škôl nebude chýbať ani tento rok a jej siedmy ročník štartuje 15. januára 2018.

V rámci systematického preventívneho protidrogového programu a programu proti kriminalite sa na našej škole dňa 14.12.2017 organizoval už 23. ročník.

 Ku koncu roka sa SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnila dvoch významných súťaží a na oboch bola veľmi úspešná.

 Pedagogický kolektív Gymnázia, Hubeného 23 v Bratislave obdržal Poďakovanie od Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za výbornú prípravu žiakov, ktorí na fakulte dosahujú výborné výsledky.

 SOŠ dopravná na Kvačalovej 20 sa po prvýkrát zúčastnila Veľtrhu fiktívnych firiem v Českých Budějoviciach. Veľtrhu sa zúčastnilo 17 fiktívnych firiem z Česka a Slovenska.

Milí športoví nadšenci, aj tento rok môžete hlasovať za najúspešnejšieho športovca a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 21. decembra v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca. Hlasovanie je spustené na webovej stránke hlavného mesta a potrvá do 12. decembra.

 Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 v Senci sa dňa 6. decembra 2017 zúčastnila 4. kontraktačného veľtrhu cvičných firiem na Obchodnej akadémii v Seredi. Kontraktačné dni predstavujú jednu z foriem podnikateľského vzdelávania žiakov. Ponúkajú žiakom v cvičných firmách rozvíjať svoje podnikateľské, odborné, personálne a sociálne zručnosti v kontakte so svojimi rovesníkmi, ale aj širokou verejnosťou.

 Žiaci našej Strednej odbornej školy dopravnej na Kvačalovej 20 v Bratislave sa zúčastnili 26. októbra 2017 Dňa otvorených dverí na strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Písali o nás v zahraničí... První místo za prezentaci zahraniční spolupráce pro Střední školu obchodní a Vyšší odbornú školu České Budějovice a Strednú odbornú školu obchodu a služieb Samuela Jurkoviča z Bratislavy