Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 Výstupom projektu Cykloturistika pre všetkých je mobilná aplikácia Všetci na bajk, ktorá slúži na spropagovanie cykloturistiky a cyklotrás v Bratislavskom kraji a na zviditeľnenie pozoruhodných kultúrnych a prírodných miest, ktoré sa v blízkosti týchto cyklotrás nachádzajú.

Pozývame Vás do Baníckej expozície v centre Pezinka, kde počas návštevy absolvujete dobrodružnou a pútavou formou prehliadku expozície s použitím atraktívnych exponátov bývalých Rudných baní Pezinok. Expozícia Vám priblíži banskú činnosť od stredoveku až do nedávnej minulosti, oboznámi Vás s oblasťami ťažby pyritových a antimónových rúd, okrajovo sa dotýka ťažby zlata.

 Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy S BATOHOM CEZ HORY – z histórie turistických chát a útulní na Slovensku, ktoré sa uskutoční 9.novembra o 17.30 hod. Priestory Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure Vás prevedú najznámejšími turistickými chatami a útulňami v našich pohoriach, dozviete sa aj o turistike a značení v Malých Karpatoch. Výstava vznikla v spolupráci s Olympijským a športovým múzeom a potrvá do 10. apríla 2017.

Srdečne Vás pozývame na prvú udalosť v rámci podujatia Biela noc v regióne.