Blindfriendly Pondelok 16. 7. 2018 | Meniny má Drahomír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Ministerstvo školstva SR zverejnilo dňa 11. 3. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie na Prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa výzva vzťahuje je inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Dňa 6. marca 2008 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom vo Viedni zorganizoval Infodeň k Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013.

10. marca 2008 bolo vyhlásené otvorenie výzvy pre Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko (ako prvý z piatich kooperačných programov pozdĺž slovenských hraníc, ktoré patria do Cieľa "Európska územná spolupráca"). Rozpočet Programu na celé obdobie 2007-2013 je vyše 73 miliónov eur. Žiadateľ dostane príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), zo štátneho rozpočtu a 5% dokladá z vlastných zdrojov.

Dňa 3.3.2008 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových žiadostí v Programe Stredná Európa. Termín na predkladanie projektov je do 14. apríla 2008.

Dňa 20. decembra 2007 Európska komisia schválila Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 a Program cezhraničnej spolupráce Rakúska republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Národný projekt „ Excelentná Univerzita “ je implementovaný Univerzitou Komenského v Bratislave v partnerstve s Bratislavským samosprávnym krajom od augusta 2007 do 30.septembra 2008.

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja.

Dňa 21.1.2008 sa vo Viedni uskutočnilo prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013, na ktorom bol schválený formulár žiadosti, výberové kritériá a oprávnenosť nákladov pre projektové žiadosti v prebiehajúcom programovom období 2007 - 2013.

Európska komisia dňa 3.12.2007 schválila Operačný program Bratislavský kraj, v ktorom je na rozvojové priority realizované na území kraja alokovaných 87,0 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.