Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí spolu s detašovaným pracoviskom v Bruseli plní úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov,
   

Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 Vo štvrtok 14. júna 2007 prijal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan spolu s podpredsedníčkou Monikou Flašíkovou-Beňovou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Chorvátska na Slovensku J.E. pána Tomislava Cara. Bola to jeho prvá oficiálna návšteva predsedu BSK po nástupe do funkcie veľvyslanca v SR.

Správa poskytuje aktualizáciu procesu vytvorenému na dosiahnutie ekonomickej a sociálnej kohézie a spôsob, ktorým prispievajú politiky členských štátov Európskej únie.

Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých 2007 sa usiluje o zvýšenie právneho vedomia ľudí v Európskej únii v oblasti ich práv na rovnocenné zaobchádzanie a života bez diskriminácie. Toto sú dva základné princípy podopierajúce EÚ. Rok rovnakých príležitostí taktiež iniciuje dôležitú diskusiu o výhodách rozmanitosti pre európske spoločnosti, ako aj pre jednotlivcov.

Na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady sa rok 2008 vyhlásil za Európsky rok medzikultúrneho dialógu. V rámci tejto iniciatívy sa predpokladá podpora pre 27 projektov, t. j. v každom členskom štáte EÚ jeden projekt. Za implementáciu výziev je zodpovedné Generálneho riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru.


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13