Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dňa 1. apríla 2011 sa SOŠ, Farského 9 v Bratislave zúčastnila jarnej kampane, ktorú odštartovala organizácia „Lepší svet n.o.“. Organizácia „Lepší svet“ je zariadením pre 60 klientov so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.

 Učitelia GAE oslávili Deň učiteľov netradične. Zavítali do Edulabu, centra, ktoré je zamerané na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby.

 Blíži sa Deň Zeme a my už teraz pripravujeme pri tejto príležitosti za výraznej iniciatívy študentov aktivity na 13. a 14. apríla, ktorými chceme zvýšiť environmentálne povedomie študentov a zároveň dosiahnuť, aby naše životné prostredie bolo čisté a upravené.

 V rámci 19. ročníka medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Trenčín 2011 sa 12. marca ko-nali Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe a Česko-slovenská súťaž v účesovej a dekoratívnej tvorbe.

Žiaci SOŠ Senec zo škôl Bratislavského samosprávneho kraja postúpili do oblastného kola súťaže ČESKO-SLOVENSKÝ AUTOPRAVÁR JUNIOR 2011. V SOŠ Senec sa dňa 17.03.2011 uskutočnilo testovacie kolo súťaže pre školy Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 Na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Ostrave 23. až 24. marca 2011 získala školská firma Obchodnej akadémie na Nevädzovej CF Mex – hotel dve prvenstvá – najlepší reprezentant CF a najlepší katalóg CF.

 V stredu 23. marca 2011, týždeň po maturitných písomkách, študenti SOŠ na Farského opäť darovali krv. Pani profesorka Ing. Edita Brunclíková má organizovanie a propagaciu darcovstva v krvi, tak zorganizovala aj tento odber v Národnej transfúznej stanici v Ružinove.

Dňa 24. 3.2011 sa na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave konal 33. ročník Krajského kola prehliadky SOČ pre školský rok 2010/2011. Stredná odborná škola geodetická sa zúčastnila v 3 kategóriách.

 Tretí zo série Zimných MTB maratónov na Slovensku. Najlepšie zdravotne zabezpečený maratón v historii MTB cyklistiky na Slovensku. Podujatie zdravotne zabezpečila INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o.

 SOŠ drevárska na Pavlovičovej v Bratislave sa v období od 1. augusta 2009 do 31. júla 2011 zapojila do multilaterálneho medzinárodného projektu Comenius. Projekt prihlásili do národnej súťaže Mládežnícka cena Karola Veľkého.