Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Juvenes Translatores je medzinárodná súťaž, ktorej organizátorom je Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Zo Slovenska bolo do súťaže vybratých 13 stredných škôl, čo predstavuje počet zástupcov v Európskom parlamente.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Týždeň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční od 14. do 18. marca 2011 v čase od 8:00 do 16:00 hod, alebo každý pondelok od 10:00 do 16:00.hod.

 Na Strednej odbornej škole Na pántoch 9, v Bratislave sa 8. februára 2011 uskutočnilo krajské kolo už 13. ročníka Olympiády ľudských práv. V tomto ročníku sa do súťaže prihlásilo 31 stredných škôl, z toho 20 gymnázií a 11 stredných odborných škôl. Počas školských kôl sa olympiády zapojilo až 619 stredoškolákov.

 Valentín – 14. február má na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča na Sklenárovej ul. 1 v Bratislave podobu darcovstva krvi. Už 10 rokov žiaci a pedagógovia sú ústretoví k tým, ktorých srdce potrebuje pomoc.

 V rámci 20. ročníka medzinárodného veľtrhu kozmetiky v dňoch 4. a 5. februára 2011 sa v bratislavskej Inchebe konali súťaže kaderníkov a vizážistov HAIR CUP 2011, na ktorých sa zúčastnili žiaci Strednej odbornej školy na Račianskej 105 v Bratislave.

 Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ul. 20 v Bratislave srdečne všetkých pozýva na Deň otvorených dverí spojený so sprievodnými akciami, ktorý sa uskutoční v stredu 16. februára 2011.

 Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave srdečne všetkých pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15. februára 2010 od 10:00 do 17:00 hod.

 V dňoch 27. až 29. januára 2011 sa uskutočnilo celoštátne kolo 12. ročníka celoslovenskej súťaže ZENIT v strojárstve na Strednej odbornej škole technickej v Šuranoch.

 Dňa 8. februára 2011 o 13.00 do 14,30 sa uskutoční na Gymnáziu Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave zaujímavá akcia z iniciatívy spoločnosti Microsoft, ktorá je zameraná na osvetu detí v tom, ako sa pohybovať vo virtuálnom svete v prostredí internetu.

 Pre ôsmakov, deviatakov, ich rodičov a kolektívy tried základných škôl, organizuje SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie č. 5, Bratislava od 1.2.2011 do 21.3.2011 týždne otvorených dverí v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00.