Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava sa spolupodieľala na tomto projekte spolu s partnerskými školami z Portugalska, Poľska, Litvy, Turecka, Talianska a Rumunska. Zo získaného grantu boli financované všetky aktivity dvojročného projektu.

 Spojená škola Tilgnerova získala Európsky certifikát kvality za eTwinningový projekt Noemova archa, ktorý zároveň získal 1. miesto v národnej súťaži na Slovensku. Projekt realizovala učiteľka Soňa Benčová so svojimi žiakmi a regionálna poradkyňa eTwinningu, učiteľka Hotelovej akadémie Mikovíniho v Bratislave, Kornélia Lohyňová spoločne s partnerskou školou z Malty pod vedením učiteľky Marie Magro.

 V dňoch 30.9.-2.10.2010 sa Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava prezentovala bratislavskej a slovenskej verejnosti na výstave Interbeauty 2010 v Bratislave výstavným stánkom a účasťou na odborných súťažiach.

 V minulom školskom roku sme sa zapojili do výzvy „Študentská kvapka krvi“. Tento rok sme ani trochu neváhali a situáciu sme zopakovali s oveľa väčšou aktivitou a odhodlaním pomôcť.

Informačná kancelária EP na Slovensku vyhlásila dňa 15. 10. 2010 súťaž organizovanú v rámci programu Euroscola. Súťaž je určená stredným školám na Slovensku. Cieľom súťaže je posilniť verejnú debatu o Európe a vyhrať účasť na programe Euroscola v roku 2011.

 V dňoch 12. až 14. októbra 2010 si Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre pripomenula 140. výročie založenia. Pri tejto príležitosti usporiadala škola viacero sprievodných podujatí.

Dňa 28. októbra 2010 v čase od 8:00 h do 13:30 h sa na Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, Bratislava uskutoční Deň otvorených dverí. V tomto čase bude pre vás otvorený celý areál školy.

 Stredná odborná škola záhradnícka Gustava Čejku v Malinove Vás pozýva dňa 19. októbra 2010 od 13:00 hod. v rámci Dňa otvorených dverí na ukážku ošetrovania zelene profesionálnym arboristom v korune platanu v malinovskom parku.

 V Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave sa 7. októbra 2010 uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovanej učebne pre praktickú prípravu študentov v oblasti elektroinštalácií.

 Odbor školstva, mládeže a športu Úradu BSK organizoval 2. októbra 2010 už 5. ročník súťaží mládežníckych výberov partnerských krajov BSK v rámci cezhraničnej spolupráce „O pohár predsedu BSK“.