Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Pedagogická a sociálna akadémia (PaSA), Bullova 2 v Bratislave, Vás pozýva v pondelok 6. decembra 2010 od 14.00 do 17.00 hod. na Deň otvorených dverí.

 Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave, Vás pozýva dňa 1. decembra 2010 (streda) od 8:00 do 16:00 hod. na Deň otvotených dverí.

 Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14 v Bratislave, Vás pozýva v pondelok 29. novembra 2010 po 12:45 hod. na Deň otvorených dverí.

 Na medzinárodnej konferencii ActivConference 2010 v Banskej Bystrici a v Prahe prezentovala Mgr. Janka Krejčová, učiteľka Gymnázia v Malackách, využívanie meracieho systému PASCO vo vyučovaní prírodovedných predmetov na Gymnáziu v Malackách.

 BSK ako partner a realizátor projektu EdTWIN v súlade s plánom práce na školský rok 2010/2011 a po dohode s vedúcim projektovým partnerom Stadtschulrat für Wien organizuje v dňoch 23. a 24. novembra 2010 konferenciu pod názvom „Odborné vzdelávanie a príprava ako sociálna, hospodárska a politická výzva“.

 V kongresovej sále hotela Družba v Bratislave sa 16. novembra už po 6-krát stretli učitelia Bratislavského kraja na podujatí Roadshow Moderný učiteľ. Asi 850 učiteľov malo možnosť vypočuť si, čo prináša svet moderných učiteľov, digitálneho vzdelávania a moderných výchovno-vzdelávacích metód.

 Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave, Sekcia fyziky a biológie, Vás pozýva na podujatie „Energia okolo nás“, ktoré sa uskutoční dňa 1. decembra 2010 o 9.00 v budove gymnázia počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2010 od 13.hod. do 17.hod.

Stredná odborná škola, Račianska ul.105 v Bratislave pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 15. decembra 2010 od 9:00 do 17:00 v budove školy (električka č. 3, 5, 7, 11,17 - zastávka Mladá garda).

 Pri príležitosti 30.výročia vzniku školy dňa 9.11.2010 sa uskutočnil 11. ročník súťaže Spievajte s nami v speve so sprievodom na hudobné nástroje v kategóriách: Ľudová pieseň a Umelá pieseň.