Blindfriendly Streda 23. 1. 2019 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 9. júla 2009 odovzdal podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj za prítomnosti prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára certifikáty Centier olympijskej prípravy (COP) pre 10 stredných škôl na Slovensku. Jedným z nich sa stalo aj Športové gymnázium na Ostredkovej ulici v Bratislave, ktorého zriaďovateľom je BSK.

Ako sa rozbieha informačné centrum mladých, na čo bude slúžiť jednotný preukaz študenta, alebo v akom stave sú stredoškolské internáty, aj to boli témy rokovania stredoškolských poslancov s predsedom BSK Vladimírom Bajanom, ktoré sa uskutočnilo dnes, 11. júna, v Rokovacej miestnosti Úradu BSK.

 Vladimír Bajan dnes odovzdal menovacie dekréty štyrom novým riaditeľom stredných škôl v pôsobnosti kraja a ôsmim, ktorí opätovne uspeli a zostávajú vo funkcii riaditeľa aj na ďalšie funkčné obdobie.

Školské internáty, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sú z pohľadu ubytovania študentov jeho stredných škôl v niektorých prípadoch využívané na päťdesiat i menej percent. Poslanci BSK hľadajú také riešenia, ktoré by znamenali ich efektívnejšie využívanie.

Dňa 21. mája t. r. sa v priestoroch výstaviska Incheba v nadväznosti na 5.Veľtrh Policajnej, zabezpečovacej, hasičskej a záchranárskej techniky konalo krajské kolo súťaže Mladých záchranárov civilnej ochrany. Zúčastnilo sa ho jedenásť družstiev, ktoré postúpili z obvodných kôl (Bratislavy, Malaciek, Pezinka, Senca) a jedno družstvo ako hosť z Maďarskej republiky.

V zdravom tele zdravý duch... tak by sa dal charakterizovať už druhý ročník úspešného celoslovenského podujatia Olympijský festival detí a mládeže Slovenska, ktorý zastrešuje súťaže škôl, obcí, okresov i krajov na celom Slovensku.

Aj v týchto krajinách budú možno študovať študenti, ktorých Bratislavský samosprávny kraj spolu s Ministerstvom školstva SR vybrali a ktorí dostali sociálne štipendiá na štúdium cudzieho jazyka v zahraničí, tak ako to bolo i v minulom roku.

Unikátny a zároveň efektívny. Týmito slovami by sa dal charakterizovať projekt s názvom Slnko do Bratislavských škôl, ktorý úspešne zrealizoval BSK spolu s partnermi. Prvé výsledky svedčia o tom, že premena slnečnej energie na elektrickú chráni životné prostredie, šetrí finančné prostriedky a stáva sa efektívnym nástrojom v boji proti hospodárskej a finančnej kríze.

 Postarali sa o to mesto Senec, vláda SR, Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus SHP ale aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Ten prenajal mestu na vybudovanie futbalového ihriska a troch tenisových kurtov svoj pozemok.

Stredná odborná škola technická na Vranovskej ulici v Bratislave sa zapojila do netradičného medzinárodného projektu Comenius Train for Europe. A koncom apríla 2009, aj vďaka intenzívnej spolupráci, študenti z celej Európy projekt úspešne zavŕšili.