Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR pripravila deťom a športujúcej verejnosti rozšírené možnosti korčuľovania a plávania počas jarných prázdin (od 1.3.2010 do 7.3.2010) v Bratislave.

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave vyhlasuje v roku 2010 už XV. ročník literárnej súťaže Príroda je život pre každého pre žiakov základných škôl, ktorá vznikla v roku 1996, pri príležitosti nedožitých 75. rokov slovenského spisovateľa Ruda Morica.

 Ešte v decembri sa v Bratislave stretli hlavní kontrolóri všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Išlo o jedno z pravidelných pracovných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú štvrťročne vždy v inom kraji. Usporiadateľom toho decembrového bol útvar hlavného kontrolóra BSK a hostiteľom bol hlavný kontrolór BSK, Ing. Štefan Marušák.

Pri príležitosti osláv 20. výročia Dohovoru o právach dieťaťa vyhlasuje Európska komisia pre mladých už 4. ročník súťaže o najlepší plagát. Deti a teenageri od 10 do 18 rokov, budú mať za úlohu navrhnúť plagát, na ktorom zobrazia niektoré z práv detí zakotvených v tomto dohovore.

Termín na podanie prihlášok do Mládežníckej ceny Karola Veľkého bol posunutý na 14. februára. Stanovenie nového termínu, do ktorého je možné prihlášky podať, umožní viacerým kandidátom zúčastniť sa na treťom ročníku tejto ceny. Podanie prihlášky je jednoduché.

 Dňa 11.12.2009 sa žiaci SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnili v Bardejove VII. ročníka súťaže Rolandov hrebeň - otvorených majstrovstiev Slovenska kaderníkov a IV.ročníka Golden Rose - otvorených majstrovstiev Slovenska v make-upe.

Slovenská pedagogická knižnica srdečne pozýva školských knihovníkov na prezentáciu knižnično-informačných systémov, ktorá sa uskutoční 11. februára 2010 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti Slovenskej pedagogickej knižnice, Hálova ul. 6, Bratislava.

Medzinárodný deň mládeže sa konal dňa 3. 12. 2009 vo Viedni v priestoroch slávnostnej sály na radnici. Bol zameraný proti rasovej diskriminácii a neznášanlivosti. Niesol sa v duchu hesiel: Vedieť navzájom spolu hovoriť, Prelomiť predsudky a Diskriminácii ukázať červenú kartu.

Vo štvrtok 12. 11. 2009 zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj v rámci projektu EdTWIN zaujímavé podujatie pre učiteľov škôl bratislavského regiónu.

V stredu, 11. novembra t.r. o 10.00 hod. vymenuje predseda BSK Vladimír Bajan Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Menovacie dekréty jej členom odovzdá na Úrade BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave.