Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 28. septembra 2010 (utorok) o 10.00 hod. na Bratislavskom samosprávnom kraji zasadala Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (KR OVP), ktorú otvoril predseda BSK Ing. Pavol Frešo.

 Už druhýkrát sa podujatia Noc výskumníkov aktívne zúčastnilo aj Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave. Vyučujúce – PaedDr. Monika Kolková a RNDr. Vlasta Kolompárová spolu so študentmi pripravili pre návštevníkov zaujímavé expozície, a to pozorovanie osmotických javov, rastlinných a živočíšnych preparátov priamo na obrazovke počítača.

 Tento rok sa konal už 7. ročník volejbalového turnaja O pohár hejtmana Stredočeského kraja. Zúčastnilo sa ho asi 200 stredoškolákov, volejbalistov, z partnerských regiónov Stredočeského kraja – Bratislavský kraj (SR), región Porýnie – Faltsko (NEM), Opolské vojvodstvo (PR), Västra Gotaland (SWE) a Región Burgundy (FRA).

 Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom projektu PIMMS TRANSFER v rámci Európskeho týždňa mobility a v spolupráci so školami na území Bratislavského kraja organizuje v piatok 17. septembra 2010 od 9:30 hod. na Partizánskej lúke v Bratislave športovo-zábavné odpoludnie.

 Dňa 7. septembra 2010 sa v priestoroch budovy teoretického vyučovanie našej Strednej odbornej školy polygrafickej uskutočnila vernisáž fotografií s názvom „Afganistan – nie sme tam zbytočne“.

 Marketing, moderné techniky predaja v obchode a ich implementácia do vzdelávania pre obchodných pracovníkov. V tomto duchu sa v dňoch 27. júna až 3. júla 2010 v belgickom meste Gent nieslo stretnutie zástupcov pedagogických pracovníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Belgicka.

 Študentovi Gymnázia v Malackách Jurajovi Sládekovi bol na základe vynikajúcich výsledkov dosiahnutých v rámci fyzikálnych súťaží a ďalších aktivít v oblasti prírodných vied udelený študijný pobyt v Európskom ústave časticovej fyziky CERN.

 Študenti 3. D triedy bilingválnej rusko-slovenskej sekcie Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave pod vedením vyučujúcej fyziky a ruského jazyka získali v medzinárodnej súťaži PlayEnergy organizovanej spoločnosťou Enel, 2. miesto v národnom kole a 1. miesto v regionálnom kole kategórie stredných škôl so svojim projektom Po stopách energie v Rusku.

 Gymnázium v Malackách i v tomto roku v rámci medzinárodného projektu EdTWIN pokračovalo v spolupráci s partnerskou školou HLW 19 – Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Wien.