Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 10. júna 2010 prebralo 22 žiakov 2.C triedy Hotelovej akadémie na Mikovíniho v Bratislave z rúk riaditeľky obchodu a marketingu Hotela Tulip House v Bratislave a konzultantky Globálneho etického programu Ing. Eriky Suchej, certifikáty Globálneho etického programu Junior Achievement Slovensko.

 Dňa 8. júna 2010 sa Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave zúčastnilo na slávnostnom odovzdávaní certifikátu a memoranda platného od 1. apríla 2010 vzorovej školy v Bratislavskom kraji, digitálneho vzdelávacieho systému prírodných vied - Planéta vedomostí digitálne kurikulum, ktoré je podporované MŠ SR a spoločnosťou Agemsoft.

 Gymnázium v Malackách získalo titul „Najaktívnejšia škola Stockholm Junior Water Prize“. Ide o prestížne medzinárodné ocenenie, ktoré sa udeľuje mladým ľuďom za najlepšie študentské výskumné projekty z problematiky vody, ktorého vyhlasovateľom je Medzinárodný inštitút vody v Štokholme a Mladí vedci Slovenska.

 Dňa 3. júna 2010 sa na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave v rámci spolupráce so školami, na ktorých sa vyučuje ruský jazyk, konalo podujatie pod názvom „Ruský jazyk očami našich žiakov“.

Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy "STAND UP, TAKE ACTION - Make a Noise for the MDGs 2010" (Vstaň a urob niečo pre splnenie Miléniových rozvojových cieľov).

Istra Centrum - centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

V rámci Európskej jari sme využili aj projektové vyučovanie. Žiaci každej triedy 2. a 3. ročníka a bilingválnej triedy 4. ročníka si vyžrebovali jednu krajinu EÚ.

 V dňoch 6. a 7. mája 2010 sa uskutočnila pracovná porada vedúcich pracovníkov odborov školstva, mládeže a športu samosprávnych krajov na Slovensku.

 Vo štvrtok 6. mája 2010 bolo na Gymnáziu v Malackách rušno, celý deň bol venovaný podujatiu "Deň Európy" s témou Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabriella Németh.

 Pri príležitosti návrhu akčného plánu politiky mládeže Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2010 – 2011 vás pozývame na regionálne stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. mája od 9.00 – 14.30 h v Iuvente, Karloveská 64, Bratislava.