Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

V stredu 6.5.2015 sa konala vernisáž výstavy výtvarných prác klientov DSS a RS Rosa pod názvom „Svet okolo nás“.

 V dňoch 10. - 11. apríla 2015 sa konala v Pezinku krajská prehliadka divadiel mladých a dospelých "Divadelné konfrontácie". Po dvoch rokoch hľadania a nachádzania, sme sa na súťažnú prehliadku prihlásili aj my z Divadla KAMKO, so svojou novou autorskou hrou "JANO".

 Dňa 10. apríla sa v DSS a ZPS uskutočnilo stretnutie našich obyvateľov s p. Miroslavom Turčanom a členkami Matice slovenskej z Pezinka. Na podujatí sa zúčastnila predsedníčka p. Slamková Helena a členka p. Mária Kopítková.

 Keďže konfliktné situácie sú v sociálnej práci chlebom každodenným, obrátili sme sa na tých, ktorí ich vedia riešiť. Vybrali sme si systém nenásilnej komunikácie a riešenia konfliktov podľa Marshalla Rosenberga, podľa ktorého v jarných mesiacoch počas piatich dní absolvovalo 12 zamestnancov sociálnych služieb základný akreditovaný kurz nenásilnej komunikácie a riešenia konfliktov.

 Dňa 27 marca 2015sme pripravili pre našich seniorov v DSS a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pezinku Veľkonočné posedenie.

 V dňoch 19. - 22. marca 2015 sa uskutočnilo v Berlíne tretie stretnutie medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá: „Posilňovanie sociálnych zručností hendikepovaných Európanov pomocou divadelných projektov (DEpTh – Hĺbka)“. Zúčastnili sa ho tímy z partnerských krajín Nemecka, Česka a Slovenska. Za Slovensko sa tohto stretnutia zúčastnil tím Divadla KAMKO pri Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

 Divadlo KAMKO pri Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v dňoch 19. – 22. marca 2015 vycestuje do Berlína v rámci medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.