Blindfriendly Utorok 23. 1. 2018 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

Európska komisia svojím rozhodnutím dňa 8.11.2007 schválila Operačný program Životné prostredie financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

Región CENTROPE, ktorý sa ešte pred niekoľkými rokmi zdal byť utópiou, sa v súčasnosti v stále väčšej miere stáva už samozrejmou realitou. Pripravované zrušenie Schengenskej hranice medzi Rakúskom, Českom, Slovenskom a Maďarskom je ďalším významným krokom na ceste k zrastaniu spoločného stredoeurópskeho regiónu.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu organizuje vo všetkých krajoch regionálne konferencie s názvom Národný strategický referenčný rámec SR v programovom období 2007 – 2013.

Dňa 5. septembra 2009 sa na pôde Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie konečných prijímateľov implementujúcich projekty v rámci Programu susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina a programu Interreg III A Rakúsko – Slovensko.

Slovenská republika má v súčasnosti neopakovateľnú šancu využiť pre svoj rozvoj peniaze z prostriedkov Európskej únie. Sme však v štádiu, keď je táto šanca vážne ohrozená. Verejnosti je podsúvaný spor medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja na strane jednej a samosprávnymi krajmi na strane druhej. Lenže nie je to spor o tom, kto bude ovládať viac ako 400 mld. Sk – aspoň pre nás nie.

17. júla 2007 bola zverejnená nová výzva Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na podprojekty, z ktorých sa bude dať financovať príprava individuálneho projektu verejnej správy a mimovládnych organizácií.

Aktuálne informácie o podujatiach pre stredných a malých podnikateľov nájdete na stránke: www.eic.sk. Kompletné ponuky na spoluprácu, ako aj ďalšie ponuky, podmienky, za ktorých môžete získať kontaktnú adresu nájdete na http://www.eic.sk/sk_bpsd.htm.

Ministerstvo kultúry zverejnilo informácie o aktuálnych opatreniach a termínoch pre predkladanie žiadosti o dotácie z komunitárneho programu Európa pre občanov. Obce a mestá takto môžu získať prostriedky na svoju medzinárodnú činnosť, rozvoj družobných stykov a vytváranie tematických sietí samospráv v rámci EÚ.

Dňa 2.júla 2007 oficiálne začína nový teritoriálny program Únie zameraný na spoločné projekty pre inovácie, konkurencieschopnosť, ochranu životného prostredia a dopravnú dostupnosť krajín strednej Európy. Ide o pokračovateľa programov INTERREG IIIB.

Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava sa dohodli s najsilnejšími univerzitami - Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, na spolupráci pri hľadaní ciest posilnenia väčšieho využívania vedomostí a znalostí v kraji. Dohodu spečatili najvyšší predstavitelia všetkých štyroch partnerov - Vladimír Bajan, predseda BSK, Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy, František Gahér, rektor UK a Vladimír Báleš, rektor STU podpisom Memoranda o vytvorení strategickej platformy v piatok 25. mája 2007 na pôde UK v Bratislave.