Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť nadaných študentov gymnázií a stredných odborných škôl. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mladých ľudí.

Ako jeden z mála projektov priamo reagoval na iniciatívu detí a mladých ľudí. Vytvoril priestor na to, aby sa mladí ľudia sami naučili plniť si svoje sny. Za podpory pracovníkov KASPIAN-u pripravila akciu skupina miestnych jazdcov. Vymýšľali program, tvorili plagát, zháňali sponzorov a dokonca v posledných dňoch pomáhali pri renovácií jednotlivých prekážok v skateparku.

Nad myšlienkou zapojenia sa Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici do podprojektu NIL prostredníctvom agentúry SAIA, sa uvažovalo už dávno. Potešila ich teda ďalšia vyhlásená výzva z roku 2008, nakoľko už mali presnú ideu o smerovaní projektu.

 V rámci pravidelných stretnutí jednotlivých krajín sa všetci riešitelia projektu CREDCHEM stretli v dňoch 21.4. – 23.4. 2010 aj v Bratislave na pôde Spojenej školy. Okrem zúčastnených sa tejto návštevy zúčastnil aj zástupca za BSK. Okrem pripraveného programu si prítomní prezreli priestory školy a navštívili výrobu spoločnosti Slovnaft, a.s.

 Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Mestské kúltúrne stredisko v Modre a Krajský školský úrad v Bratislave vás pozývajú na krajskú súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie, prózy a tvorbe divadelnej poézie Štúrova Modra.

 V dňoch 13. a 14. apríla sa konala na SOŠ Svätoplukova 2, Bratislava, praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok v dvojročnom nadstavbo-vom štúdiu „Vlasová kozmetika“ a „Starostlivosť o ruky a nohy“.

Všetky nami schválené prihlášky boli Ministerstvom školstva SR akceptované. Platí teda, že celkovo do zahraničia zo strených škôl Bratislavského kraja pocestuje 12 žiakov. Do Írska pôjdu študovať ôsmi žiaci, do Nemecka dvaja a po jednom do Španielska a Francúzska.

Dňa 15. apríla 2010 na Bratislavskom samosprávnom kraji zasadala pod vedením predsedu BSK Ing. Pavol Freša Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu v územnej pôsobnosti BSK.

Pozývamé vás na Regionálne stretnutie tvorcov a realizátorov politiky mládeže v bratislavskom kraji, ktoré sa uskutoční 6.mája 2010 o 9:00, v IUVENTA, Karloveská 64, Bratislava.

 SOŠ na Komenského ulici 27 v Pezinku sa zúčastnilo kaderníckej súťaže Harmonie s medzinárodnou účasťou v rámci 8. Majstrovstiev republiky mladých kaderníkov a kozmetičiek v Brne.