Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Otvorené majstrovstvá Rakúska Austrian Open Cup 2010 v Linzi organizovala 8. marca medzinárodná organizácia Organisation Mondiale Coiffure (OMC), ktorá bude organizovať aj novembrové Majstrovstvá sveta v účesovej tvorbe v Paríži.

Zastúpenie Európskej komisie v SR pozýva študentov 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl, aby sa zapojili do súťaže "Mladý Európan", ktorej poslaním je zvýšiť povedomie študentov o Európskej únii.

Stredná odborná škola na Komenského ulici v Pezinku pozýva všetkých kolegov kaderníkov a kaderníčky na medzinárodnú súťaž v účesovej tvorbe Cena Mesta Pezinok 2010, ktorá sa uskutoční dňa 5. mája 2010 v športovej hale SOŠ.

Výsledky súťaže Euroscola 2010 pre študentov stredných škôl slávnostne vyhlásila Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v piatok 5. februára v Európskom informačnom centre.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodárske a finančné záležitosti vyhlasuje fotosúťaž pre mladých obyvateľov EÚ vo veku od 14 do 18 rokov, ktorí budú v tímoch skúmať tému eura v Európskej únii.

Žiaci Strednej odbornej školy v Senci Lukáš Uherčík a Milan Stiglicz sa v dňoch od 17. do 18. februára zúčastnili, ako výhercovia celoslovenskej súťaže „MAN mladý mechanik 2009“, 2-dňového pobytu v Mníchove, na ktorý boli pozvaní spoločnosťou MAN – úžitkové vozidlá Slovakia s.r.o.

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR pripravila deťom a športujúcej verejnosti rozšírené možnosti korčuľovania a plávania počas jarných prázdin (od 1.3.2010 do 7.3.2010) v Bratislave.

Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave vyhlasuje v roku 2010 už XV. ročník literárnej súťaže Príroda je život pre každého pre žiakov základných škôl, ktorá vznikla v roku 1996, pri príležitosti nedožitých 75. rokov slovenského spisovateľa Ruda Morica.

 Ešte v decembri sa v Bratislave stretli hlavní kontrolóri všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Išlo o jedno z pravidelných pracovných stretnutí, ktoré sa uskutočňujú štvrťročne vždy v inom kraji. Usporiadateľom toho decembrového bol útvar hlavného kontrolóra BSK a hostiteľom bol hlavný kontrolór BSK, Ing. Štefan Marušák.

Pri príležitosti osláv 20. výročia Dohovoru o právach dieťaťa vyhlasuje Európska komisia pre mladých už 4. ročník súťaže o najlepší plagát. Deti a teenageri od 10 do 18 rokov, budú mať za úlohu navrhnúť plagát, na ktorom zobrazia niektoré z práv detí zakotvených v tomto dohovore.