Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

 Možnosti efektívneho čerpania eurofondov v novom programovom období 2014-2020 či novela zákona o podpore regionálneho rozvoja boli témami dnešného koordinačného stretnutia regionalistov, ktoré zvolal Bratislavský kraj.

 Bratislavský kraj a rakúska spolková krajina Burgenland chcú rozvíjať cezhraničnú spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, dopravy, agroturizmu aj kultúre. Zhodli sa na tom bratislavský župan Pavol Frešo a predseda Krajinskej vlády Burgenlandu Hans Niessl. Slovensko-rakúska spolupráca predstavuje podľa nich významný prínos pre oba regióny a prehĺbi aktivity v najrozličnejších oblastiach. Tento zámer spredmetnia aj podpísaním Dohody o spolupráci.

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja schválili na ostatnom zastupiteľstve polmiliónovú dotáciu pre mestskú časť Petržalka na výstavbu plavárne. Zástupcovia župy a mestskej časti dnes slávnostne poklopali základný kameň.

 Takmer 180 klientov domovov sociálnych služieb z bratislavského, trnavského a nitrianskeho regiónu si dnes zmeralo sily v rôznych športových disciplínach. Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, pripravil už deviaty ročník športovo – zábavných hier. Účastníci súťažili v dvanástich disciplínach.

V areáli Malinovského kaštieľa, ktorý patrí Bratislavskej župe, nakrúca verejnoprávna televízia RTVS svoj nový seriál s názvom Tajné životy.

 Dnes odštartoval 12. ročník Detskej univerzity Komenského slávnostnou imatrikuláciou. Študentov delí od promócie 9 prednášok.

Bratislavský samosprávny kraj sa pripojil k 86 signatárom Charty viacúrovňového riadenia v Európe. Jej hlavným cieľom je spájať regióny a mestá v Európe a zároveň podporovať praktické projekty viacúrovňovej spolupráce. Charta formálne stanovuje niekoľko spoločných hodnôt a uvádza praktické postupy dobrej správy veci verejných v EÚ.

Do infraštruktúry budú môcť v programovom období 2014-2020 investovať zo štrukturálnych fondov aj viac rozvinuté regióny, medzi ktoré patrí aj Bratislavská župa. Peniaze chce kraj použiť napríklad na investície do integrovanej dopravy a cyklodopravy, modernizácie ciest II. a III. triedy, zariadení sociálnych služieb, materských, základných a stredných škôl či kultúrno-kreatívneho priemyslu. Potvrdili to aj zástupcovia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ na stretnutí v Bruseli so župnými poslancami. BSK v Bruseli zastupovali poslanci Tatiana Mikušová, Richard Červienka, István Pomichal, Jana Cigániková, Peter Ágoston a Ildikó Virágová.

Občianske združenie Pokojný domov ukončuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania na Komárovskej ulici v Bratislave, o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb požiadalo Bratislavský samosprávny kraj dňa 16.6.2014. Kapacita zariadenia je 20 klientov, ktorým BSK ponúka v prípade ich záujmu pomoc pri zabezpečení náhradnej sociálnej služby. Ide už o druhé zariadenie, ktoré takýmto spôsobom prevádzkoval Ľubomír Kolárik. Voči pánovi Kolárikovi je v súčasnosti vznesené obvinenie pre úmyselný zločin subvenčného podvodu.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je 57 škôl, ktoré spolu navštevuje 18 621 žiakov.