Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Spojená škola na Račianskej 78 v Bratislave sa od roku 1993 stala pridruženou školou k ASP UNESCO a odvtedy sa aktívne podieľa na všetkých podujatiach Modrý Dunaj organizovaných UNESCO (UNESCO Blue Danube River Project). Výnimkou nebol ani tento rok, kedy sa Spojená škola na Račianskej v dňoch 29.9. – 3.10.2008 zúčastnila medzinárodného kongresu v rámci UNESCO Blue Danube River Project (BDRP) - v meste Šoproň.

Združená stredná škola záhradnícka v Malinove chystá pre všetkých záujemcov o štúdium Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia 21. až 23. októbra pri príležitosti 85. výročia založenia školy.

ZSŠZ G. Čejku bude mať v dňoch 21 - 23. 10. 2008 Dni otvorených dverí, počas ktorých sa škola otvorí pre všetky základné aj stredné školy.

V dňoch 1. 9. 2008 – 5. 9. 2008 sa konala už 4. medzinárodná európska súťaž záhradníckeho cechu. Súťaž sa uskutočnila v záhradníckej škole v meste Langenlois v Rakúsku. Žiaci stredných záhradníckych škôl zo 14 európskych krajín, ktorí vytvorili 25 družstiev, súťažili v zručnosti, pohotovosti, vedomostiach a všeobecných schopnostiach pre život.

V dňoch 25. - 27. septembra 2008 sa SOŠ (predtým SOU), Svätoplukova 2 v Bratislave zúčastnila na 17. ročníku medzinárodného veľtrhu kozmetiky Interbeauty 2008 v bratislavskej Inchebe. Škola sa prezentovala formou workshopu v odboroch kaderník, kozmetik a manikér-pedikér, zároveň predstavila tvorivosť žiakov pri práci s drôtom vo voľnočasových aktivitách.

Bratislavský samosprávny kraj formou poskytovania dotácií podporuje subjekty v regióne a napomáha k jeho rozvoju i propagácii. Za prvý polrok 2008 BSK udelil dotácie 68 žiadateľom v celkovej výške 2.336-tis. Sk.

Nariadenie o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole dnes schválili krajskí poslanci na pravidelnom zasadnutí.

Európska komisia v tomto organizuje druhý ročník úspešnej súťaže Juvenes Translatores (mladí prekladatelia), do ktorej sa môžu študenti a stredných školy EÚ zapísať od 1. septembra do 20. októbra t.r.

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.

V dňoch 21. a 22. augusta sa na Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre uskutočnila pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.