Blindfriendly Pondelok 23. 4. 2018 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Dve školy spojili svoje sily a založili prvú spoločnú cvičnú firmu s názvom VOLKSWAGEN ACADEMY.

 Uplynulý týždeň patril pohybu a športu v rámci iniciatívy Európskeho týždňa športu, ktorú vyhlásila EK. Inak tomu nebolo ani v Bratislavskom samosprávnom kraji. Od 23.septembra 2017 sa základné a stredné školy v Bratislavskom kraji aktívne zapájali do prebiehajúceho Európskeho týždňa športu.

 V dňoch 17.- 19. október 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada pri príležitosti organizácie Medzinárodnej súťaže „EURÓPA 2017“

 Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava získala 2. miesto na Slovensku v kategórii stredných škôl za realizáciu európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017. Ocenenie najúspešnejším riešiteľom projektov udelila : Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 So súhlasom ministerstva školstva SR sa v Bratislave pred 25 rokmi začalo alternatívne vzdelávanie nadaných detí. Škola pre mimoriadne nadané deti začínala ako prvá s touto myšlienkou v európskom meradle. Išlo o deti, ktoré vedeli čítať, písať, počítať už ako 4-5 ročné.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa každoročne v lete koná deň prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich! Žiaci III. ročníka si zapožičajú zo školskej knižnice román niektorého svetového autora a čítajú ho v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.

 Stredná odborná škola polygrafická, ako jediná polygrafická škola na Slovensku, si v roku 2017 pripomína 65 rokov od svojho založenia.

 Gymnázium v Malackách oslavuje 90. výročie svojho vzniku.

Moskva 3.9. – 10.9.2017