Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Keďže konfliktné situácie sú v sociálnej práci chlebom každodenným, obrátili sme sa na tých, ktorí ich vedia riešiť. Vybrali sme si systém nenásilnej komunikácie a riešenia konfliktov podľa Marshalla Rosenberga, podľa ktorého v jarných mesiacoch počas piatich dní absolvovalo 12 zamestnancov sociálnych služieb základný akreditovaný kurz nenásilnej komunikácie a riešenia konfliktov.

 Dňa 27 marca 2015sme pripravili pre našich seniorov v DSS a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pezinku Veľkonočné posedenie.

 V dňoch 19. - 22. marca 2015 sa uskutočnilo v Berlíne tretie stretnutie medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá: „Posilňovanie sociálnych zručností hendikepovaných Európanov pomocou divadelných projektov (DEpTh – Hĺbka)“. Zúčastnili sa ho tímy z partnerských krajín Nemecka, Česka a Slovenska. Za Slovensko sa tohto stretnutia zúčastnil tím Divadla KAMKO pri Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

 Divadlo KAMKO pri Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v dňoch 19. – 22. marca 2015 vycestuje do Berlína v rámci medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

 Dňa 13. marca 2015 patrilo dopoludnie v našom zariadení DSS a ZPS v Pezinku básňam , piesňam a hovorenému slovu. V kultúrnom programe venovanom 200. výročiu narodeniu Ľudovíta Štúra vystúpili obyvatelia DSS pani Anna Lackovičová, Emília Topková, Alojz Sloboda a členky Matice Slovenskej pani Helenka Slamkováa Mária Kopítková.

 Fašiangové obdobie v DSS Rozsutec vyvrcholilo malým divadelným predstavením, ktoré nacvičili naši klienti v ktorom účinkovali naši klienti. Rozohrali príbeh o víťazstve skromnosti nad lakomstvom, čo diváci ocenili veľkým potleskom a slovami chvály, medzi nimi aj pán starosta mestskej časti Bratislava – Lamač a poslanec BSK Ing. Peter Šramko.

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja upozorňuje na zmeny v oblasti sociálnych služieb, ktoré vyplývajú z novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinnej od 1.januára 2014.