Blindfriendly Pondelok 23. 7. 2018 | Meniny má Oľga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Sobota 25. júl 2015 / každú celú hodinu od 19:00 do 23:00 SNM-Múzeum Červený Kameň

 Mesto Modra tradične v letných mesiacoch pripravuje festival hudby s medzinárodnou účasťou umelcov, ktorý je zároveň otváracím podujatím Kultúrneho leta v Modre. Siedmy ročník Medzinárodného gitarového festivalu – Festivalu vážnej hudby sa uskutoční v dňoch 17. – 19. júla 2015 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra Modra.

 V. ročník festivalu bábkových divadiel ponúka deťom aj dospelým divákom zážitok z rozprávky a bábkoherectva. Na festivale si môžete vyrobiť vlastnú bábku. Rozprávkovú Modru organizuje OZ Modranská Beseda v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Modra.

 Dňa 26.06.2015 Vás pozývame na 19. ročník Veľkého letného karnevalu v Senci.

Mesto Stupava, občianske združenie Pourt Art a ateliér Srdiečkovo srdečne pozývajú na celomestské podujatie, ktoré sa bude konať v Kaštieľskom parku, na námestí sv. Trojice a v synagóge.

Pri príležitosti slávnostného otvorenia 4. ročníka podujatia Za vínom do Šenkvíc sa bude otvárať novovybudovaný vinohradnícky chodník v Šenkviciach. Podujatie sa bude konať 6.6.2015 v Šenkviciach.

 Pozývame Vás na Modranský piknik, ktorý už tradične otvára turistickú sezónu v Modre. Návrat do histórie, zábava, tančiareň, prírodné zákutia, skvelá hudba, bohatý program a mnohé ďalšie – to všetko na vás čaká 6. júna 2015 na lúke Otčenáška.

Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK v spolupráci s obcami kraja sa zapojil do aktualizácie databázy investičných príležitostí v cestovnom ruchu v súčinnosti s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré databázu zverejnilo na svojom webovom sídle http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=175259

 Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Turizmus regiónu Bratislava už v tomto roku prezentovala zaujímavosti bratislavského regiónu na troch medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu – Ferien-Messe vo Viedni (15.-18.1.), ITF Slovakiatour v Bratislave (29.1.-1.2.) a Holiday Wolrd v Prahe (19.-22.2). Tieto najväčšie a najvýznamnejšie veľtrhy cestovného ruchu v daných krajinách spolu s viac ako 1800 vystavovateľmi z vyše 70 krajín navštívilo počas 12 dní (každý veľtrh trval 4 dni) 251 621 návštevníkov, ktorí mali možnosť sa oboznámiť s bohatou ponukou bratislavského regiónu.