Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

17. júla 2007 bola zverejnená nová výzva Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na podprojekty, z ktorých sa bude dať financovať príprava individuálneho projektu verejnej správy a mimovládnych organizácií.

Aktuálne informácie o podujatiach pre stredných a malých podnikateľov nájdete na stránke: www.eic.sk. Kompletné ponuky na spoluprácu, ako aj ďalšie ponuky, podmienky, za ktorých môžete získať kontaktnú adresu nájdete na http://www.eic.sk/sk_bpsd.htm.

Ministerstvo kultúry zverejnilo informácie o aktuálnych opatreniach a termínoch pre predkladanie žiadosti o dotácie z komunitárneho programu Európa pre občanov. Obce a mestá takto môžu získať prostriedky na svoju medzinárodnú činnosť, rozvoj družobných stykov a vytváranie tematických sietí samospráv v rámci EÚ.

Dňa 2.júla 2007 oficiálne začína nový teritoriálny program Únie zameraný na spoločné projekty pre inovácie, konkurencieschopnosť, ochranu životného prostredia a dopravnú dostupnosť krajín strednej Európy. Ide o pokračovateľa programov INTERREG IIIB.

Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava sa dohodli s najsilnejšími univerzitami - Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, na spolupráci pri hľadaní ciest posilnenia väčšieho využívania vedomostí a znalostí v kraji. Dohodu spečatili najvyšší predstavitelia všetkých štyroch partnerov - Vladimír Bajan, predseda BSK, Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy, František Gahér, rektor UK a Vladimír Báleš, rektor STU podpisom Memoranda o vytvorení strategickej platformy v piatok 25. mája 2007 na pôde UK v Bratislave.

Dlhopripravovaný zámer mostného cestného prepojenia cez rieku Moravu medzi obcami Záhorská Ves a Angern je v štádiu realizácie projektu.


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15