Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 9. júna t.r. sa v rámci projektu Excelentná univerzita uskutoční prednáška prof. Jaceka Kuznického na tému: Biocentrum v strednej a východnej Európe: Poľské inšpirácie. Prednášku môžete navštíviť v priestoroch Virologického ústavu SAV, v seminárnej miestnosti na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s uznesením vlády SR č. 144/2008 a schváleným Návrhom postupu na poskytovanie sociálnych štipendií vlády SR žiakom stredných škôl na štúdium na zahraničných stredných školách na roky 2008 – 2011 uskutočnil výber uchádzačov na základe doručených prihlášok zo škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V Bratislavskom regióne sa zlepšujú podmienky športovo-rekreačných aktivít pre deti. Obec Slovenský Grob a mesto Svätý Jur zriadili nové detské ihriská.

V sobotu 31. mája budú od 11.00 do 16.00 hod. v Dome kultúry Zrkadlový Háj v bratislavskej Petržalke Majstrovstvá Slovenska vo fitness detí a dorasteniek.

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle § 9 ods. 10 zákona č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

Dňa 29. apríla 2008 privítali študenti Obchodnej akadémie na Myslenickej ulici v Pezinku študentov zo Strednej zdravotnej školy z Blanska v rámci vzájomnej spolupráce a priateľských návštev oboch škôl.

 Rozprávky, obrie bábky, súťaže, tvorivé dielne, sladké odmeny, sprievod Starým Mestom ... to všetko čaká na deti počas osláv ich medzinárodného sviatku. Nezabudnime na najmenších a oslávme spolu Medzinárodný deň detí.

V prvých májových dňoch privítal areál Incheby, plný kvetov a vôní, množstvo domácich i zahraničných vystavovateľov na medzinárodnom veľtrhu Flóra 2008. Už tradične sa na tomto významnom podujatí so svojím predajným stánkom i ukážkami aranžérskych prác žiakov predstavila Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku z Malinova.

Do medzinárodnej iniciatívy 9. máj – Deň Európy, ktorý vyhlásila Európska komisia sa okrem iných škôl v pôsobnosti BSK, zapojilo aj Gymnázium v Malackách. Hlavnou témou tohto ročníka bola pomoc pre rozvojové krajiny a aktivity EÚ v tejto oblasti.

9. máj je dátum, ktorým si pripomíname prijatie Schumanovej deklarácie z roku 1950. V nej Robert Schuman vyslovil potrebu vytvorenia organizovanej Európy. Prijatie Schumanovej deklarácie tak bolo prvým krokom európskeho integračného procesu. Tento deň je preto ideálnou príležitosťou pre zblíženie občanov celej Európskej únie. 9. máj oslávi aj Bratislavský samosprávny kraj.