Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila štvrtý ročník „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa koná vždy štvrtý októbrový pondelok už 9 rokov, v tomto roku 27. októbra.

V pondelok 20. 10. 2008 sa slávnostným otvorením začal jubilejný 35. ročník festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji - ekotopfilm 2008. Okrem filmových projekcií ponúka festival aj bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou je už tradične konferencia pedagógov zameraná na tému „Environmentálna a etická výchova na školách“. Na konferencii, ktorá sa konala v pondelok 20. 10. 2008 v kinosále Palace Cinemas v Auparku, sa prezentovali aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 V piatok 17. októbra t.r. študenti zo Stredoškolského parlamentu pri BSK v Rokovacej sále Úradu BSK diskutovali so zástupcami BSK na stretnutí s názvom „Dialóg – študent v demokracii“ v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie (ETMD).

V piatok 3. októbra 2008 sa v športovej hale Palais Omnisports de Paris Bercy v Paríži konalo prvé stretnutie mladých učňov. Celá akcia sa konala pod vedením Francúzskeho predsedníctva úradu Európskej únie.

Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží č. 5 v Bratislave pozýva záujemcov v stredu 22. októbra 2008 v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod. na Deň otvorených dverí.

Bratislavský samosprávny kraj reagoval na výzvu Ministerstva vnútra SR a zapojil sa do Európskeho týždňa miestnej demokracie (13. – 17. októbra).

Spojená škola na Račianskej 78 v Bratislave sa od roku 1993 stala pridruženou školou k ASP UNESCO a odvtedy sa aktívne podieľa na všetkých podujatiach Modrý Dunaj organizovaných UNESCO (UNESCO Blue Danube River Project). Výnimkou nebol ani tento rok, kedy sa Spojená škola na Račianskej v dňoch 29.9. – 3.10.2008 zúčastnila medzinárodného kongresu v rámci UNESCO Blue Danube River Project (BDRP) - v meste Šoproň.

Združená stredná škola záhradnícka v Malinove chystá pre všetkých záujemcov o štúdium Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia 21. až 23. októbra pri príležitosti 85. výročia založenia školy.

ZSŠZ G. Čejku bude mať v dňoch 21 - 23. 10. 2008 Dni otvorených dverí, počas ktorých sa škola otvorí pre všetky základné aj stredné školy.

V dňoch 1. 9. 2008 – 5. 9. 2008 sa konala už 4. medzinárodná európska súťaž záhradníckeho cechu. Súťaž sa uskutočnila v záhradníckej škole v meste Langenlois v Rakúsku. Žiaci stredných záhradníckych škôl zo 14 európskych krajín, ktorí vytvorili 25 družstiev, súťažili v zručnosti, pohotovosti, vedomostiach a všeobecných schopnostiach pre život.