Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Vo štvrtok 27. marca 2008 Bratislavský samosprávny kraj odmenil pedagogických pracovníkov, ktorí pracujú v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a svoje vedomosti denne odovzdávajú študentom našich škôl.

Študentky Spojenej školy na Tokajíckej 24 v Bratislave získali 1. miesto na významnej celoslovenskej súťaži mladých módnych návrhárov Zlatá Fatima Junior 2008, ktorá sa uskutočnila 28. februára t.r. v Trenčíne.

Ministerstvo školstva SR zverejnilo dňa 11. 3. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie na Prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa výzva vzťahuje je inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

 Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre môže svojim študentom priblížiť vinársku výrobu a starostlivosť o úrodu aj prostredníctvom nového malotraktora, ktorý pre nich zabezpečil Bratislavský samosprávny kraj.

Študujete na strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vaším snom je na rok vycestovať za vedomosťami do zahraničia? Tak pošlite do 25. apríla 2008 na Úrad BSK vyplnené prihlášky a váš sen sa môže stať skutočnosťou.

Na šestnástich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja budú v čase od 20. marca do 10. apríla t.r. prebiehať talentové prijímacie skúšky, ktoré preveria špeciálne schopnosti a zručnosti žiakov záverečných ročníkov základných škôl.

V stredu 6. februára 2008 sa na Obchodnej akadémii v Pezinku uskutočnilo podujatie Prezentácia firiem, ktoré malo mimoriadny úspech. Aktívne sa do neho zapojili študenti i profesori akadémie a spoločne prezentovali firmy s maximálnym kreatívnym nasadením.

Gymnázium na Einsteinovej ulici v Bratislave, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa môže popýšiť ďalším veľkým úspechom, o ktorý sa postarali študenti bilingválnej slovensko – ruskej sekcie.

Gymnázium Pezinok, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa stalo jednou z 11 slovenských škôl, ktorej študenti navštívia Štrasburg a vyskúšajú si prácu Europoslancov priamo v Európskom parlamente. Túto príležitosť im poskytol projekt EUROSCOLA 2008, ktorý vypísal Európsky parlament. Celkovo sa študenti gymnázia v Pezinku umiestnili v celonárodnom kole na krásnom druhom mieste.