Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Vo štvrtok 10. januára 2008 sa v poobedných hodinách vstupné priestory na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici zaplnili študentmi štvrtých ročníkov nielen hosťujúceho gymnázia ale aj ďalších - Tomášikova, Einsteinova, I. Horvátha, Novohradská a Vazovova. Spolu so svojimi profesormi očakávali vzácnu a výnimočnú návštevu – prezidenta SR Ivana Gašparoviča s manželkou a prezidenta ČR Václava Klausa s manželkou.

V pondelok 10. decembra 2007 sa v priestoroch Úradu BSK uskutočnil záverečný seminár k projektu „Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK – prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov“, v rámci ktorého prebehla slávnostná certifikácia účastníkov vzdelávacích aktivít projektu.

Bratislavský samosprávny kraj pozýva na záverečný odborný seminár, ktorým ukončuje projekt „Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK – prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov“. Seminár sa uskutoční v pondelok 10. decembra o 9.00 hod. v budove Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave, v Rokovacej miestnosti na prízemí.

 Na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja odovzdal predseda BSK Vladimír Bajan mimoriadne ocenenie víťazovi prestížnej svetovej súťaže mladých huslistov Louisa Spohra.

Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavské združenie telesnej kultúry a Krajské športové centrum Bratislava v spolupráci s redakciou PRAVDA vyhlasujú XVII. ročník Ankety o najúspešnejšieho športovca a kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2007.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pripravujú a pre záujemcov a budúcich študentov v najbližších dňoch organizujú Dni otvorených dverí.

Najlepší huslista svojho veku na svete je štrnásťročný Karol Daniš, žiak Konzervatória v Bratislave. Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Zajtra 15. novembra sa v športovej hale Stredného odborného učilišťa na Komenského ulici v Pezinku začne o 8.15 hod. Medzinárodný basketbalový turnaj gymnázií o pohár 17. novembra. Gymnázium v Pezinku je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Od dnes do nedele 18. novembra potrvá Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2007, do ktorého sa svojimi aktivitami zapojili aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a pripravili rôzne podujatia. Týždeň vedy a techniky organizuje Slovenská akadémia vied.

Stredné odborné učilište strojárske na Vranovskej ulici v Bratislave, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa zapojilo do projektu Comenius partnerstvá a spolu s 22 štátmi EÚ vytvoria vlak s vagónmi a motorizovanou lokomotívou.