Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle § 9 ods. 10 zákona č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

Dňa 29. apríla 2008 privítali študenti Obchodnej akadémie na Myslenickej ulici v Pezinku študentov zo Strednej zdravotnej školy z Blanska v rámci vzájomnej spolupráce a priateľských návštev oboch škôl.

 Rozprávky, obrie bábky, súťaže, tvorivé dielne, sladké odmeny, sprievod Starým Mestom ... to všetko čaká na deti počas osláv ich medzinárodného sviatku. Nezabudnime na najmenších a oslávme spolu Medzinárodný deň detí.

V prvých májových dňoch privítal areál Incheby, plný kvetov a vôní, množstvo domácich i zahraničných vystavovateľov na medzinárodnom veľtrhu Flóra 2008. Už tradične sa na tomto významnom podujatí so svojím predajným stánkom i ukážkami aranžérskych prác žiakov predstavila Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku z Malinova.

Do medzinárodnej iniciatívy 9. máj – Deň Európy, ktorý vyhlásila Európska komisia sa okrem iných škôl v pôsobnosti BSK, zapojilo aj Gymnázium v Malackách. Hlavnou témou tohto ročníka bola pomoc pre rozvojové krajiny a aktivity EÚ v tejto oblasti.

9. máj je dátum, ktorým si pripomíname prijatie Schumanovej deklarácie z roku 1950. V nej Robert Schuman vyslovil potrebu vytvorenia organizovanej Európy. Prijatie Schumanovej deklarácie tak bolo prvým krokom európskeho integračného procesu. Tento deň je preto ideálnou príležitosťou pre zblíženie občanov celej Európskej únie. 9. máj oslávi aj Bratislavský samosprávny kraj.

Detská UK aj toto leto ponúkne zaujímavé prednášky našich i zahraničných univerzitných profesorov, ktorí deťom vo veku od 9 do 14 rokov vytvoria podmienky ako vysokoškolákom.

 Aj v tomto roku sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK zapojili do 5. ročníka medzinárodných osláv Dňa Európy, ktorý vyhlásila Európska komisia. Hlavnou témou tohto ročníka je pomoc pre tzv. rozvojové krajiny a aktivity EÚ v tejto oblasti. Študenti si nachystali bohatý program, ktorý budú prezentovať od 5. do 9. mája t.r.

Prvé miesta obsadili študenti SOU na Svätoplukovej ulici na súťaži v rámci výstavy Mladý tvorca v dňoch 17. – 19. apríla 2008. Na výstave vo svojom výstavnom stánku škola prezentovala svoje odbory krajčírskymi výrobkami a kaderníckymi, kozmetickými manikérskymi a službami pre verejnosť.

Dňa 18. marca 2008 sa uskutočnil 5. ročník celoštátnej súťaži v darčekovom balení v DK Ružinov v Bratislave, ktorý už tradične usporiadalo SOU obchodné Samuela Jurkoviča v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.