Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

Záverečné podujatia Župnej jesene sa budú v sobotu 14. decembra niesť v duchu tradícií a Vianoc. V bratislavskej Farmárskej tržnici sa bude konať Župná zabíjačka. Sedliacky dvor v Stupave ožije Župnými Vianocami. Podujatia organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.

 V utorok 10. decembra 2013 sa v Bruseli uskutočnil vianočný Koncert za zdravý rozum. Koncert je súčasťou projektu organizovaného občianskym združením zrakovo postihnutých Ambrelo, ktoré prostredníctvom hudby predstavuje verejnosti svet nevidiacich umelcov a ukazuje, že handicap nie je bariérou.

Novodobá história školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa začala písať v roku 1953, keď vznikla jedenásťročná stredná škola so sídlom v Pezinku, neskôr premenovaná na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a potom na gymnázium.

Zastupiteľstvo BSK v súlade s § 11 ods. 2 písm. l) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch uznesením č. 65/2013 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra BSK na deň 14.1.2014.

Dva susedné regióny – Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko sú prepojené nielen spoločnou hranicou a dejinami, ale aj prostredníctvom projektu cezhraničnej spolupráce DESTINATOUR 2013. Partneri tohto projektu za uplynulé tri roky dokázali, že spoločnou témou a zároveň príležitosťou pre rozvoj tohto cezhraničného priestoru je aj cestovný ruch.

 Na ustanovujúcom zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja dnes novozvolený župan Pavol Frešo a 43 zo 44 poslancov zložili slávnostný sľub. Sľúbili riadne plnenie svojich povinností, ochraňovanie záujmov kraja, dodržiavanie ústavy i zákonov a pri výkone svojej funkcie ich budú uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

 Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytuje svoje služby občanom už 60 rokov. V súčasnosti je registrovaných približne 3500 čitateľov. Knižnica je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja od roku 2002.

Bratislavský kraj začal v júli rekonštruovať tri havarijné úseky na ceste z Pezinka do Perneka, ktoré boli v havarijnom stave. Skolaudované budú v polovici decembra. V tomto roku ide o najnákladnejšiu investíciu, podľa zmluvy dosiahnu náklady 2,3 mil. eur.

Znovuzvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, podpredsedovia kraja a krajskí poslanci zložia slávnostný sľub už tento štvrtok, 5. decembra 2013.