Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Gymnázium na Einsteinovej ulici v Bratislave, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa môže popýšiť ďalším veľkým úspechom, o ktorý sa postarali študenti bilingválnej slovensko – ruskej sekcie.

Gymnázium Pezinok, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa stalo jednou z 11 slovenských škôl, ktorej študenti navštívia Štrasburg a vyskúšajú si prácu Europoslancov priamo v Európskom parlamente. Túto príležitosť im poskytol projekt EUROSCOLA 2008, ktorý vypísal Európsky parlament. Celkovo sa študenti gymnázia v Pezinku umiestnili v celonárodnom kole na krásnom druhom mieste.

 Vo štvrtok 10. januára 2008 sa v poobedných hodinách vstupné priestory na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici zaplnili študentmi štvrtých ročníkov nielen hosťujúceho gymnázia ale aj ďalších - Tomášikova, Einsteinova, I. Horvátha, Novohradská a Vazovova. Spolu so svojimi profesormi očakávali vzácnu a výnimočnú návštevu – prezidenta SR Ivana Gašparoviča s manželkou a prezidenta ČR Václava Klausa s manželkou.

V pondelok 10. decembra 2007 sa v priestoroch Úradu BSK uskutočnil záverečný seminár k projektu „Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK – prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov“, v rámci ktorého prebehla slávnostná certifikácia účastníkov vzdelávacích aktivít projektu.

Bratislavský samosprávny kraj pozýva na záverečný odborný seminár, ktorým ukončuje projekt „Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK – prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov“. Seminár sa uskutoční v pondelok 10. decembra o 9.00 hod. v budove Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave, v Rokovacej miestnosti na prízemí.

 Na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja odovzdal predseda BSK Vladimír Bajan mimoriadne ocenenie víťazovi prestížnej svetovej súťaže mladých huslistov Louisa Spohra.

Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavské združenie telesnej kultúry a Krajské športové centrum Bratislava v spolupráci s redakciou PRAVDA vyhlasujú XVII. ročník Ankety o najúspešnejšieho športovca a kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja za rok 2007.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pripravujú a pre záujemcov a budúcich študentov v najbližších dňoch organizujú Dni otvorených dverí.

Najlepší huslista svojho veku na svete je štrnásťročný Karol Daniš, žiak Konzervatória v Bratislave. Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.