Blindfriendly Piatok 20. 7. 2018 | Meniny má Iľja Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMU Modra reprezentuje na Salóne výtvarníkov už tretíkrát jeden z našich výtvarne nadaných klientov - pán Peter Hruška. Jeho umelecké diela si našli čestné miesto v silnej konkurencii výtvarníkov regiónu, ktorú počas októbra môžete vidieť v Zoya Museum Elesko v Modre.

V rámci Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa uskutočnil už šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby". Bolo to počas dvoch jesenných dní 18. - 19. septembra 2014 v Bratislave v garni G Hotel. Konferenciu zorganizovali Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n.o., a Neuroimunologický ústav SAV.

 Nadačný fond Slovenskej sporiteľne prostredníctvom Nadácie Pontis finančne podporil projekt Petang v nás, zameraný na zviditeľnenie a rozvoj nadaných zdravotne znevýhodnených športovcov z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre.

 Obyvatelia Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre strávili prvý septembrový týždeň so svojimi priateľkami z Medveďova v historickom meste Tata, na brehu prekrásneho jazera.

 Klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb Rozsutec pripravili dňa 12.9.2014 pre svojich kamarátov a hostí Záhradnú slávnosť, ktorá sa nakoniec pod vplyvom počasia konala v interiéri.

Dňa 11. septembra 2014 zažili seniori krásne chvíle. O nezabudnuteľné zážitky sa postarali členovia Matice slovenskej, deti zo ZŠ na Kupeckého ul. a historik p. Peter Ronec.

Dňa 13. septembra 2014 sa zúčastní 5 športovcov z DSS prof. Karola Matulaya na 34. ročníku Medzinárodnej Oslavy športu v Berlíne.

Dňa 13. Júla 2014 sa naši obyvatelia zúčastnili na kultúrnom podujatí, ktoré sa pod názvom „ Letné popoludnie s dychovkou Šarfianka“ konalo v kultúrnom centre v Pezinku.

Naši seniori využívajú voľný čas a teplých letných dňoch sa radi stretávajú v knižnici nášho zariadenia.

Dňa 10. júla 2014 naši obyvatelia navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku.