Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 ktorú otvárame vo štvrtok 7. apríla o 17.00 hod. vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.

 pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov

Pezinok – „mesto vína“ otvára opäť po roku svoje brány pre všetkých milovníkov vína a vínnej turistiky. Už 8. ročník Pezinských vínnych pivníc 2016 sa koná v predvečer sv. Valentína 13.februára 2016 v čase od 12.00 - 21.00 hod. Návštevníci majú jedinečnú možnosť vychutnať si najlepšie vína od 35 vinárov z Pezinka a blízkeho okolia v 26 zastávkach.

Dňa 21.12.2015 bola po zakladajúcom valnom zhromaždení zaregistrovaná nová Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty a 29.12.2015 sa stala členom Krajskej organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. 10 zakladajúcich členov spomedzi obcí a podnikateľov – vinárov tak využilo možnosť, ktorú poskytuje Zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. s cieľom zlepšiť manažment a marketing destinácie užšou spoluprácou verejného a súkromného sektoru, aj s pomocou podpory formou štátnej dotácie. Organizácia si medzi prvé ciele stanovila svoje rozšírenie o ďalšie obce a podnikateľov zo všetkých segmentov participujúcich v oblasti turizmu a vypracovanie stratégie rozvoja destinácie.

 Vo štvrtok 28. januára 2016 v Incheba Expo Bratislava začína najväčší veľtrh cestovného ruchu na Slovensku. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour otvára brány už po 22. krát a až do nedele 31. januára ponúkne návštevníkom hodnotné informácie, programy a zážitky. V rovnakom čase sa budú v Incheba Expo konať aj tri ďalšie atraktívne podujatia - 23. medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro, 23. medzinárodná špecializovaná výstava Poľovníctvo a Oddych a 8. medzinárodná špecializovaná výstava Wellness a Fitness