Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 5. júna 2018 sa na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave konalo regionálne a celoštátne kolo 12. ročníka Stredoškolskej študentskej súťaže Ytong. Vyhlasovateľom súťaže boli firmy Xella CZ, s.r.o. a Xella Slovensko, spol. s r. o. Predmetom súťaže bolo vytvoriť študentský projekt rodinného alebo bytového domu s využitím systému Ytong. Pre žiakov je veľmi motivujúce, keď sa môžu zapojiť do akcie, ktorú organizuje konkrétna, úspešná firma pôsobiaca na našom trhu. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje odborné schopnosti a zároveň sa porovnávať a inšpirovať svojimi rovesníkmi z ostatných stredných odborných škôl v rámci celého Slovenska. Prínosom súťaže je aj skutočnosť, že práca a snaha žiakov nie je len v teoretickej rovine, ale výsledkom je konkrétny projekt, použiteľný v praxi.

 Bratislavský samosprávny kraj podporil prostredníctvom BRDS na podporu športu a mládeže 2018 prípravu reprezentantov Slovenskej republiky v Latinsko-amerických tancoch - Jaroslava Oboňu a Dominiku Roškovú, ktorí sú členmi najstaršieho tanečného klubu na Slovensku INTERKLUBU Bratislava. Finančná podpora bola nasmerovaná na prípravu k dvom vrcholovým súťažiam sezóny a prispela ku kvalitnej príprave tanečného páru na Majstrovstvá Európy a Blackpool Dance Festival, ktoré sa konali v druhej polovici mája. Úspechom páru bolo umiestnenie TOP 74 z viac než 500 najlepších párov sveta, čím zviditeľnili Slovenskú republiku, Interklub a aj Bratislavský samosprávny kraj.

Dňa 5. júna 2018 sa na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave konalo regionálne a celoštátne kolo 12. ročníka Stredoškolskej študentskej súťaže Ytong.

Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v minulom školskom roku zapojila do projektu v spolupráci s BSK. V týchto dňoch bude vyše 50 žiakov školy bojovať o medzinárodný certifikát.

SOŠ záhradnícka G. Čejku Malinovo participuje na 10. ročníku kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa bude konať v dňoch 1. - 3. júna 2018 po celom Slovensku, teda i v bratislavskom regióne. Naši študenti a pedagógovia sa stanú vašimi sprievodcami vo vybraných parkoch a záhradách v Bratislave a okolí. V sobotu predvedú floristické umenie v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave, kde návštevníkom ponúknu ukážky aranžovania. Počas víkendu vás prevedú i Františkánskou záhradou v centre Bratislavy, zároveň si tu môžete vybrať z ponuky byliniek a liečivých rastlín, pestovaniu ktorých sa niekedy venovali aj mnísi v kláštoroch

 V dňoch 25. – 27. apríla 2018 sa na Strednej škole v Bzenci, Česká republika, konal 16. ročník medzinárodnej súťaže žiakov rybárskych škôl. Slovenskú republiku úspešne reprezentovali študenti Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Súťaž prebiehala počas dvoch dní v siedmych teoretických a praktických disciplínach. Súťažiaci študenti rybárstva si tak preverili a porovnali svoje odborné vedomosti, rovnako aj praktické zručnosti .

 Na Obchodnej akadémii na Nevädzovej 3 v Bratislave sú ústne maturitné skúšky v plnom prúde. Mnoho maturantov sa na ne pripravuje nielen štúdiom učebníc a poznámok v zošitoch, ale aj vhodným oblečením.

 Bratislavské župné školy úspešne reprezentovala aj SOŠ Račianska 105, Bratislava.

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa zapojili do celoslovenskej súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky „Maják pre dopravu – Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!“, ktorá sa uskutočnila v Nitre dňa 3. mája 2018.

 V dňoch 20. - 21. 4. 2018 sa konal v Prahe na výstavisku Holešovice najvýznamnejší kozmetický veľtrh v Českej republike - INTERBEAUTY PRAGUE, ktorého sa so svojimi prácami a tiež priamo zúčastnila Stredná odborná škola vizážistiky a Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 - obe z Bratislavy.