Blindfriendly Pondelok 22. 10. 2018 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Uskutoční sa 5. decembra 2017 v čase od 10:00 do 17:00 hod.

Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava organizuje v dňoch 15.11. – 15.12.2017 akciu : Nábor mladých športových talentov do oddielov a klubov TJ Slávia UK Bratislava“ v spolupráci s BSK

 BHA - Bratislavská Hádzanárska Akadémia

Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v utorok 28. novembra 2017 od 11.00 hod v budove školy.

 Creative Entrepreneurship in the field of Leisure Activities in a European Context (Erasmus+ Key Action 2)

 Za prítomnosti člena britskej kráľovskej rodiny, Jeho kráľovskej výsosti Princa Edwarda, sa 2. novembra konala slávnostná ceremónia, na ktorej zástupcovia úspešných študentov z celého Slovenska preberali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (Dofe).

Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave bol v týchto dňoch schválený projekt v rámci programu Erasmus+ KA2 – Strategické partnerstvá pre sektory školského vzdelávania pod názvom „Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers“

 Dňa 22. novembra 2017 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční Deň otvorených dverí v čase od 10.00 h do 17.00 h.

Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, hostila v októbri 2017 študentov a učiteľov z Poľska, Bulharska, Talianska a Turecka v rámci projektu Erasmus+, Zdravé mysle pre šťastné životy. Cieľom projektu je podpora športu a duševného zdravia študentov, boj proti kyberšikanovaniu a šíreniu nenávisti na internete a spôsoby vysporiadania sa s každodenným stresom.

 Základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa v septembri aktívne zapájali do Európskeho týždňa športu. Vyšportovali si poukazy na nákup športových pomôcok, ktoré sú im od dnes odovzdávané. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja. Stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa zapojilo 18.