Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Nina Bučeková, študentka sexty na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, je víťazkou celoštátneho kola 46. ročníka Geografickej olympiády v kategórii B.

 Dňa 23.3.2018 sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave zúčastnila slovenského finále súťaže Vlasy Vizáž.

 Študenti III. A SPŠE Hálova sa zúčastnili so svojou JA Firmou SOH na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave 21. 3. 2018.

Študentky sa zúčastnili jarnej aranžérskej súťaže v Pruskom.

 V dňoch 12.3.-16.3. sa naša pani učiteľka Kornélia Lohyňová zúčastnila celosvetovej konferencie „Microsoft Education Exchange“ ako jedna z piatich reprezentantov Východnej a Strednej Európy.

 Dňa 23. marca sa uskutočnil už štvrtý ročník charitatívneho behu CapRun, ktorý organizovali žiaci 4.C Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici.

 Aj v tomto kalendárnom roku sa môžu školy zapojiť do projektu Bratislavského samosprávneho kraja a o.z. LIVING MEMORY pod názvom „V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie!“.

 V dňoch 21. - 22. marca 2018 sa žiak 1. ročníka SPŠE, Hálova 16 - Erik Žák, zúčastnil celoštátneho kola súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači.

 Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 v Senci sa dňa 22. marca 2018 zúčastnila 10. ostravského veletrhu fiktívnich firem na výstavišti Černá Louka v Ostrave.