Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Vo štvrtok, 30.apríla 2015 popoludní otvorila na nádvorí Domova sociálnych služieb v Báhoni svoje brány Tančiareň. Zamestnanci zariadenia tak vytvorili priestor pre svojich klientov na tanec, počúvanie evergreenov našich úspešných interpretov a aj priestor pre prezentáciu talentov obyvateľov zariadenia.

 V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre - Harmónii sa opäť stretli zamestnanci Orange Slovensko, a.s., aby spoločne s obyvateľmi Meremy strávili prekrásny deň plný vzrušujúcich zážitkov.

V stredu 6.5.2015 sa konala vernisáž výstavy výtvarných prác klientov DSS a RS Rosa pod názvom „Svet okolo nás“.

 V dňoch 10. - 11. apríla 2015 sa konala v Pezinku krajská prehliadka divadiel mladých a dospelých "Divadelné konfrontácie". Po dvoch rokoch hľadania a nachádzania, sme sa na súťažnú prehliadku prihlásili aj my z Divadla KAMKO, so svojou novou autorskou hrou "JANO".

 Dňa 10. apríla sa v DSS a ZPS uskutočnilo stretnutie našich obyvateľov s p. Miroslavom Turčanom a členkami Matice slovenskej z Pezinka. Na podujatí sa zúčastnila predsedníčka p. Slamková Helena a členka p. Mária Kopítková.

 Keďže konfliktné situácie sú v sociálnej práci chlebom každodenným, obrátili sme sa na tých, ktorí ich vedia riešiť. Vybrali sme si systém nenásilnej komunikácie a riešenia konfliktov podľa Marshalla Rosenberga, podľa ktorého v jarných mesiacoch počas piatich dní absolvovalo 12 zamestnancov sociálnych služieb základný akreditovaný kurz nenásilnej komunikácie a riešenia konfliktov.

 Dňa 27 marca 2015sme pripravili pre našich seniorov v DSS a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pezinku Veľkonočné posedenie.