Blindfriendly Piatok 27. 4. 2018 | Meniny má Jaroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

V dňoch 7. – 9. apríla 2014 zorganizoval Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, tri medzinárodné workshopy, ktoré sú súčasťou programu medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

V DSS a RS Rosa sa už každoročne konajú Veľkonočné tvorivé dielne.

Dňa 4.3.2014 sa v DSS a ZpS KAŠTIEĽ v Stupave v jedálni na prízemí v čase od 13:30 do 16:00 konala fašiangová zábava s pochovávaním basy.

V Domove sociálnych služieb Rozsutec sme sa 30.1.2014 stretli s Mgr. Adamom Kurillom na seminári „Hranice práce s klientom“.

Dňa 28.1.2014 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnil odborný seminár, ktorý bol zameraný na oboznámenie sa so zákonom o sociálnych službách č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a jeho aplikácia v praxi.

V stredu 18. decembra 2013 poobede sme v DSS pre deti a RS ROSA na Dúbravskej ceste v Bratislave mali predpremiéru Vianoc.

Je tu advent - časť roka, kedy sa pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku.

Dňa 30. novembra 2013 sa u nás v DSS prof. Karola Matulaya konali Adventné Tvorivé dielne.

V utorok 3.12 sme sa zúčastnili festivalu Damiána Vizára v priestoroch Ligy za duševné zdravie v Petržalke, kde si Martin Droba, klient DSS Javorinská 7/a, Bratislava, prevzal čestné uznanie za vlastnú tvorbu v kategórii poézia.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.