Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb Rozsutec pripravili dňa 12.9.2014 pre svojich kamarátov a hostí Záhradnú slávnosť, ktorá sa nakoniec pod vplyvom počasia konala v interiéri.

Dňa 11. septembra 2014 zažili seniori krásne chvíle. O nezabudnuteľné zážitky sa postarali členovia Matice slovenskej, deti zo ZŠ na Kupeckého ul. a historik p. Peter Ronec.

Dňa 13. septembra 2014 sa zúčastní 5 športovcov z DSS prof. Karola Matulaya na 34. ročníku Medzinárodnej Oslavy športu v Berlíne.

Dňa 13. Júla 2014 sa naši obyvatelia zúčastnili na kultúrnom podujatí, ktoré sa pod názvom „ Letné popoludnie s dychovkou Šarfianka“ konalo v kultúrnom centre v Pezinku.

Naši seniori využívajú voľný čas a teplých letných dňoch sa radi stretávajú v knižnici nášho zariadenia.

Dňa 10. júla 2014 naši obyvatelia navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku.

 Takmer 180 klientov domovov sociálnych služieb z bratislavského, trnavského a nitrianskeho regiónu si dnes zmeralo sily v rôznych športových disciplínach. Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, pripravil už deviaty ročník športovo – zábavných hier. Účastníci súťažili v dvanástich disciplínach.

Deň plný okamihov a krásnych chvíľ, naplnených radosťou, príjemnou atmosférou, pohodou a nezabudnuteľnými zážitkami prežili naši klienti, zamestnanci a hostia, ktorí sa zúčastnili šiesteho ročníka kultúrno spoločenského podujatia v areáli Domova sociálnych služieb dňa 7. júna.

Vďaka mnohým nadšeným súťažiacim z desiatich domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja a ochotným spoluorganizátorom, sme zažili na Partizánskej lúke pokojný, príjemný a radostný deň v krásnom objatí zelene a dobrých ľudí.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v spolupráci s kaviarňou Kafe Scherz Vás pozýva na výstavu Geniálny Amedeo 2014.