Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Výmena okien na objekte školy na ul. Znievska 2 v Bratislave

Názov predmetu zákazky : „Nákup školských lavíc a stoličiek“ / Stredná odborná škola, Myslenická 1 v Pezinku.

Predmet zákazky: Lyžiarsky kurz pre 20 študentov a 2 pedagógov SOŠVO Modra

Dodávka a výmena okien za plastové v kancelárií majstrov

Predmet zákazky: Dodanie ponorného kalového čerpadla.

Názov predmetu zákazky: Projektové práce / Rekonštrukcia elektroinštalácie školského internátu Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Názov predmetu zákazky: Projektové práce / Rekonštrukcia areálovej kanalizácie Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Názov predmetu zákazky: Oprava transformačnej stanice TS 0005-008 Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Názov predmetu zákazky: "Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál"

Názov predmetu zákazky: Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – oprava teplovodného systému kotolne, OST, teplovodov a hlavných rozvodov UK a TUV