Blindfriendly Štvrtok 18. 4. 2019 | Meniny má Valér Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja upozorňuje na zmeny v oblasti sociálnych služieb, ktoré vyplývajú z novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinnej od 1.januára 2014.

 V Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave sa 3.12.2014 uskutočnila vernisáž výstavy Barbary Lebenshart Tomanovej, na ktorej sa zúčastnili poslanec BSK a starosta MČ Lamač Ing. Peter Šramko a Ing. Eva Zubčáková z Odboru financií BSK. Výstava má názov Farebné momenty osudu, autorka na nej prezentuje svoje olejomaľby a v Pállfyho paláci potrvá do 12.12.2014. Vernisáž a výstavu veľmi precízne zorganizovala a pripravila naša dobrovoľníčka, tiež maliarka, PhDr. Alena Kolesárová spolu s Mgr. Ondrejom Molitorisom.

 So študentmi gymnázia Matky Alexie v Bratislave sa klienti DSS a RS Rosa stretli už niekoľkokrát. Či už to bol spoločný floorbalový zápas, výstava obrazov v priestoroch gymnázia, oslava MDD a naposledy to bol športový deň „Hľadanie pokladu“, ktorý zorganizovali samotní študenti pre našich klientov.

 V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre Harmónii žije mladý muž menom Lacko. Tento vzácny človek je nesmierne talentovaný herec divadla Agape a jeho veľkým snom bolo vidieť more. Nikdy pri mori nebol, ale po čom nám srdiečko veľmi túži, to sa nám vraj splní. A stalo sa, Lackov sen vidieť more naživo sa vďaka empatii dobrých ľudí naplnil a pred Lackom sa otvoril nový svet. Jedno letné ráno sedel Lacko aj s piatimi kamarátmi v aute a spoločne uháňali k vysnívanému moru, kde spoločne strávili päť krásnych dní. Domov sa vrátil nový Lacko s rozžiarenou dušou a ešte otvorenejším srdcom plným poznania a dojmov, s ktorými sa chce v dokumente Lacko a more s nami podeliť.

 ktoré sa budú konať v Dúbravke v sobotu 29.11.2014 v čase od 10.00 do 17.00 hod. v DSS prof. Karola Matulaya na Lipského 13.

Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB vznikla v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre umelecká skupina výtvarne nadaných klientov, pod názvom Amerem.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Vás pozýva na 6. ročník Regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením, ktorý sa bude konať dňa 24. októbra 2014. Plavecké preteky budú v priestoroch bazéna FTVŠ na Lafranconi za dobrovoľníckej pomoci FTVŠ UK, vojakov Útvaru čestnej stráže prezidenta SR a zamestnancov firmy Provident.

 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMU Modra reprezentuje na Salóne výtvarníkov už tretíkrát jeden z našich výtvarne nadaných klientov - pán Peter Hruška. Jeho umelecké diela si našli čestné miesto v silnej konkurencii výtvarníkov regiónu, ktorú počas októbra môžete vidieť v Zoya Museum Elesko v Modre.

V rámci Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa uskutočnil už šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby". Bolo to počas dvoch jesenných dní 18. - 19. septembra 2014 v Bratislave v garni G Hotel. Konferenciu zorganizovali Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Centrum MEMORY n.o., a Neuroimunologický ústav SAV.