Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

„Reč srdca IV.“ - tak sa volá výstava výtvarných diel našich klientov, ktorá sa koná v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu v Starom meste až do 30 mája 2014.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Aj tento rok pre klientov nášho Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pripravila spoločnosť SANDOZ v rámci Dňa spolupatričnosti 25. apríla 2014 príjemne strávené dopoludnie na Železnej studničke.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2015 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov BSK a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2014.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

V dňoch 7. – 9. apríla 2014 zorganizoval Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, tri medzinárodné workshopy, ktoré sú súčasťou programu medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

V DSS a RS Rosa sa už každoročne konajú Veľkonočné tvorivé dielne.

Dňa 4.3.2014 sa v DSS a ZpS KAŠTIEĽ v Stupave v jedálni na prízemí v čase od 13:30 do 16:00 konala fašiangová zábava s pochovávaním basy.

V Domove sociálnych služieb Rozsutec sme sa 30.1.2014 stretli s Mgr. Adamom Kurillom na seminári „Hranice práce s klientom“.