Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V dňoch 19. - 22. marca 2015 sa uskutočnilo v Berlíne tretie stretnutie medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá: „Posilňovanie sociálnych zručností hendikepovaných Európanov pomocou divadelných projektov (DEpTh – Hĺbka)“. Zúčastnili sa ho tímy z partnerských krajín Nemecka, Česka a Slovenska. Za Slovensko sa tohto stretnutia zúčastnil tím Divadla KAMKO pri Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

 Divadlo KAMKO pri Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v dňoch 19. – 22. marca 2015 vycestuje do Berlína v rámci medzinárodného projektu Grundtvig – Učiace sa partnerstvá.

 Dňa 13. marca 2015 patrilo dopoludnie v našom zariadení DSS a ZPS v Pezinku básňam , piesňam a hovorenému slovu. V kultúrnom programe venovanom 200. výročiu narodeniu Ľudovíta Štúra vystúpili obyvatelia DSS pani Anna Lackovičová, Emília Topková, Alojz Sloboda a členky Matice Slovenskej pani Helenka Slamkováa Mária Kopítková.

 Fašiangové obdobie v DSS Rozsutec vyvrcholilo malým divadelným predstavením, ktoré nacvičili naši klienti v ktorom účinkovali naši klienti. Rozohrali príbeh o víťazstve skromnosti nad lakomstvom, čo diváci ocenili veľkým potleskom a slovami chvály, medzi nimi aj pán starosta mestskej časti Bratislava – Lamač a poslanec BSK Ing. Peter Šramko.

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja upozorňuje na zmeny v oblasti sociálnych služieb, ktoré vyplývajú z novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinnej od 1.januára 2014.

 V Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave sa 3.12.2014 uskutočnila vernisáž výstavy Barbary Lebenshart Tomanovej, na ktorej sa zúčastnili poslanec BSK a starosta MČ Lamač Ing. Peter Šramko a Ing. Eva Zubčáková z Odboru financií BSK. Výstava má názov Farebné momenty osudu, autorka na nej prezentuje svoje olejomaľby a v Pállfyho paláci potrvá do 12.12.2014. Vernisáž a výstavu veľmi precízne zorganizovala a pripravila naša dobrovoľníčka, tiež maliarka, PhDr. Alena Kolesárová spolu s Mgr. Ondrejom Molitorisom.

 So študentmi gymnázia Matky Alexie v Bratislave sa klienti DSS a RS Rosa stretli už niekoľkokrát. Či už to bol spoločný floorbalový zápas, výstava obrazov v priestoroch gymnázia, oslava MDD a naposledy to bol športový deň „Hľadanie pokladu“, ktorý zorganizovali samotní študenti pre našich klientov.

 V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre Harmónii žije mladý muž menom Lacko. Tento vzácny človek je nesmierne talentovaný herec divadla Agape a jeho veľkým snom bolo vidieť more. Nikdy pri mori nebol, ale po čom nám srdiečko veľmi túži, to sa nám vraj splní. A stalo sa, Lackov sen vidieť more naživo sa vďaka empatii dobrých ľudí naplnil a pred Lackom sa otvoril nový svet. Jedno letné ráno sedel Lacko aj s piatimi kamarátmi v aute a spoločne uháňali k vysnívanému moru, kde spoločne strávili päť krásnych dní. Domov sa vrátil nový Lacko s rozžiarenou dušou a ešte otvorenejším srdcom plným poznania a dojmov, s ktorými sa chce v dokumente Lacko a more s nami podeliť.

 ktoré sa budú konať v Dúbravke v sobotu 29.11.2014 v čase od 10.00 do 17.00 hod. v DSS prof. Karola Matulaya na Lipského 13.

Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB vznikla v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre umelecká skupina výtvarne nadaných klientov, pod názvom Amerem.