Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 •  Hlavný partner/ Hauptpartner (HP)  
  Bratislavský samosprávny kraj
  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
  Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
  Ing. Ivica Matošová
  Tel.: +421 2 4826 4260
 •  Projektový Partner 1/ Projektpartner 1 (PP1)  
  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
  Horná 20, 900 01 Modra
  Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
  PhDr. Anna Píchová
  Tel.: + 421 (0) 33 643 34 89
 •  Projektový Partner 2/ Projektpartner 2 (PP2)  
  Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
  Schlossplatz 1, 3452 Atzenbrugg, Österreich
  Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
  Christa Zahlbruckner MA
  Tel.: +43 (0) 2742 90666 6108
 •  Projektový Partner 3/ Projektpartner 3 (PP3)  
  Kulturvernetzung Niederösterreich
  Mistelbach, Wiedenstraße 2, 2130 Mistelbach
  Büro Waldviertel, Wiener Straße 2 (Kunsthaus), A-3580 Horn
  Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
  Mag. Katka Krejcova
  Tel.: +43 (0) 676 672 1500
 •  Projektový Partner 4/ Projektpartner 4 (PP4)  
  Marktgemeinde Jedenspeingen
  2264 Jedenspeigen, Bahnstraße 2, Österreich
  Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
  Alfred Kridlo
  Tel.: +43 (0) 664 80474 1297
 •  Strategický partner/ Strategischer Partner  
  Malokarpatské múzeum v Pezinku
  M.R. Štefánika 4, Pezinok
  Kontaktná osoba/ Ansprechpartner:
  PhDr. Martin Hrubala, PhD.
  Tel.: +421 (0)33 641 33 47
   

 

 

Bratislavský samosprávny kraj podpísal dňa 14.06.2018 Zmluvu o nenávratný finančný príspevok, ktorá do nášho regiónu, ako aj regiónu Dolného Rakúska, prinesie viac ako 3,6 miliónov EUR. Dva kaštiele na oboch stranách hranice prejdú rozsiahlou rekonštrukciou a stanú sa z nich kultúrno-kreatívne centrá. V Bratislavskom samosprávnom kraji tak rekonštrukciou prejde kaštieľ Malokarpatského osvetového strediska v Modre.

 Dňa 30. mája sa v priestoroch Vinárstva Miroslava Dudu v Modre uskutočnila odborná časť degustácie 41 vzoriek odrôd Frankovky modrej a Zweigeltrebe za účasti slovenských a rakúskych degustátorov. Organizátormi degustácie bolo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Malokarpatská vínna cesta a Obec Jedenspeigen spolu so Spolkom vinárov Jedenspeigen – Sierndorf.

 Hlavným cieľom projektovej aktivity - Digitalizácia je zber kultúrneho materiálu za účelom jeho ochrany. Spracovanie a archivovanie zabezpečí novovytvorené digitalizačné stredisko v Modre, ako aj Museumsmanagement Niederösterreich. Archív bude obsahovať vysokokvalitné skeny a fotografie remeselných výrobkov s dôrazom na keramickú výrobu, vzorkovníky, detaily mestskej a dedinskej architektúry, drobnej sakrálnej architektúry, technických pamiatok digitalizovaných máp, dokumentov, historických fotografií, výšiviek a filmov.

 Organizácia Museummanagement Niederösterreich privítala v svojich priestoroch v meste St. Pölten pracovný tím digitalizácie z Modry. / Das Digitalisierungsteam aus Modra wurde in den Büroräumlichkeiten des Museumsmanagement Niederösterreich in St. Pölten begrüßt.

 V Modre sa v stredu 14. marca 2018 uskutočnilo ďalšie z pracovných stretnutí Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT).

 V škole regiónov v muzeálnej obci Niedersulz sa uskutočnilo v poradí druhé stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. / In der Schule der Regionen im Museumsdorf Niedersulz fand das zweite Projektpartner Treffen zum Projekt "Kultur-kreative Belebung von Traditionen" statt.

 V dňoch 30. novembra a 1. decembra Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval dvojdňový seminár zameraný na predstavenie slovenských a rakúskych partnerov. / An den Tagen vom 30. November bis 1. Dezember organisierte die Selbstverwaltungsregion Bratislava ein zweitägiges Seminar, das auf die Präsentation der slowakischen und österreichischen Partner ausgerichtet war.

 V sobotu dňa 21.10.2017 sa uskutočnila Exkurzia organizácie Dolného Rakúska Kulturvernetzung NÖ k Dňu otvorených ateliérov v Bratislavskom samosprávnom kraji pre potreby projektu HERITAGE SK-AT v rámci Program Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Am Samstag, 21.10.2017 fand im Rahmen des Projektes HERITAGE SK-AT, Interreg V-A Programm Slowakei - Österreich eine Exkursion der Kulturvernetzung Niederösterreich zum Tag der offenen Ateliers im Selbstverwaltungskreis Bratislava, in der Slowakei.

 14. - 15. Október 2017 pohlaď cez hranice k slovenským susedom! / Am 14. & 15. Oktober: Ein Blick über die Grenze zu den slowakischen Nachbarn!

 Pravideľné októbrové podujatie sa uskutoční 21.10.20107