Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – Výmena 6 ks drevených okien za plastové na budove PB 27 - SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov zákazky: Mäso a masové výrobky

Názov predmetu zákazky:Výmena PVC krytiny v interiéri Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave.

Názov predmetu zákazky:Vymaľovanie (hygienický náter) učební Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave.

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: „Maľovanie interiérových priestorov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4000,00 EUR bez DPH.

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Vybudovanie novej tanečnej sály / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

Predmet zákazky: oprava, servis, nastavenie, mazanie, výmena tesnenia plastových okien a dverí na budove školy - na základe obhliadky

Názov predmetu zákazky - „Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení“

Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: nákup vybavenia do posilňovne