Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

OP INTERACT II


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2

 

 OPEN DAYS 2012, podujatie organizované Európskym výborom regiónov, Európskou komisiou a DG REGIO. Už po desiatykrát pripravilo pre viac ako 5 800 svojich účastníkov zo 46 krajín približne 100 workshopov a diskusií.

 Piatok, 21. septembra 2012, sa niesol v duchu spoločných hraníc a spoločných záujmov. Práve tento deň bol pomenovaný ako Deň európskej spolupráce, kedy krajiny celej Európy mohli po prvýkrát sláviť úspechy a úsilie regiónov a cezhraničného partnerstva.

 Začiatkom decembra (08. – 09. 12. 2011) sa pri príležitosti 10. výročia vzniku Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnila významná medzinárodná konferencia operačného programu INTERACT II pod názvom „Budúcnosť kohéznej politiky: posilnenie územnej spolupráce“.

INTERACT pre Vás vytvoril online platformu na zasielanie Vašich prípadných pripomienok k danému materiálu. Všetky pripomienky budú zaznamenané a následne zaslane Európskej Komisii dňa 28.februára 2009.

Hlavným rozdielom medzi novou teritoriálnou spoluprácou v programovom období 2007 - 2013 a Interreg-om III (2004-6) je princíp vedúceho partnera (Lead Partner Principle). Slovenskí tvorcovia projektov majú ťažkosti si ho osvojiť. Tento princíp predpokladá pri tvorbe projektu v prvom rade širšie partnerstvo a teda spoluprácu minimálne dvoch - troch partnerov od samého začiatku prípravy projektu.


 
  Predchádzajúci Predchádzajúci 1 2