Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Štvrtáčka Simona Mišolajová z bratislavskej Obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 pokračuje v tradícii úspešných študentov, ktoré reprezentujú školu v účtovníckej olympiáde Mladý účtovník organizovanej Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Študenti Michal Jelínek, Attila Antal Sárkány z 3.B pod vedením pedagóga Ing. Kornela Lisého zo SPŠS Fajnorovo nábrežie, Bratislava, výborne reprezentovali svoje mesto a svoj kraj na medzinárodnej úrovni v súťaži Silver Piston 2019. Za svoj výkon získali „Cenu národného víťaza SMC súťaže za Slovenskú republiku.“

 Žiačky SOŠ polygrafickej obsadili v medzinárodnej súťaži v Zlíne druhé miesto. Organizátori Soutěže dovednosti mladých grafiku koncipovali tento rok podujatie ako exkurzia do fi R. Jelinek a následne vytvorenie grafického dizajnu pre firmu. V trojdňovom zápolení svojich rovestníkov obsadili výsledné druhé miesto. GRATULUJEME!

 SOŠP obsadila pekné 3. miesto v celoslovenskej súťaži o Najkrajší kalendár Slovenska 2019. Ideové zameranie kalendára je na prírodu Slovenska. Gratulujeme tvorcom pod vedením majstra odbornej výchovy pána Martina Petríka!

 Študenti Gymnázia Alberta Einsteina si dňa 12. 4. 2019 pripomenuli Deň Zeme zrealizovaním rôznych aktivít. Formou rovesníckeho vzdelávania sa žiaci dozvedeli niečo o včelách, oboznámili sa s produktmi FAIR TRADE a zamerali sa aj na zásady triedenia odpadu.

 V dňoch 30. apríla – 2. mája 2019 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční záverečné nadnárodné projektové stretnutie učiteľov z Talianska, Portugalska, Poľska, Litvy a Slovenska.

 Ku kráse a úspechu jubilejného 40. ročníka medzinárodnej výstavy kvetov a záhradníctva FLÓRA Bratislava 2019 v dňoch 4. – 7. apríla 2019 prispela nemalou mierou aj Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo.

 Tri študentky SOŠ záhradníckej G. Čejku Malinovo sa 10. apríla 2019 zúčastnili celoslovenskej aranžérskej súťaže s medzinárodnou účasťou v SOŠ v Pruskom.

 SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave a STREČKO JA firma Vás pozývajú na 2. študentskú konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 12. 04. 2019 na pôde školy. Konferencia je súčasťou projektu ŠKOLA – ŠKOLE.