Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Odbor zdravotníctva BSK koordinuje výkon územnej samosprávy na úseku zdravotníckej starostlivosti a humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.
   

 

 

K 31.12. 2018 na vlastnú žiadosť ukončí činnosť MUDr. Helena Hlavačíková - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Vyšehradská 16, 851 06 Bratislava. Zdravotný obvod po MUDr. Helene Hlavačíkovej sa prerozdeľuje nasledovne:

 Bratislavský samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem cca od 1. februára 2019 prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v zdravotnom stredisku v obci Bernolákovo.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ADIMED, s.r.o. má dočasne pozastavené povolenie na prevádzkovanie ortopedickej ambulancie na obdobie od 22.8.2018 do 22.8.2019 na vlastnú žiadosť. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, spoločnosť ADIMED, s.r.o. odovzdá zdravotnú dokumentáciu do úschovy Bratislavského samosprávneho kraja.

Vážení občania regiónu Bratislavského samosprávneho kraja dovoľujeme si Vás týmto informovať o zmenách v organizácii ambulantnej pohotovostnej služby od 1. júla 2018, ktoré sa realizujú na základe zmien legislatívy upravujúcej organizáciu ambulantnej pohotovosti. Doteraz existujúcu Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) nahradí ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá bude fungovať v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny.

Ambulantná pohotovostná služba K 1. júlu 2018 dochádza v zmysle novelizovanej právnej úpravy k podstatným zmenám, kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci (ďalej ako „LSPP“) a vzniká ambulantná pohotovostná služba (ďalej ako „APS“), ktorá poskytuje rovnaký druh zdravotnej starostlivosti ako doterajšia LSPP. Dochádza však k podstatným zmenám v ordinačných hodinách APS a vo výške poplatkov za poskytnutú APS.

K 31.05.2018 ukončí svoju činnosť MUDr. Mariana Krempaská, miesto prevádzky Balkánska 53, 851 10 Bratislava – Rusovce.

K 31.03.2018 ukončila svoju činnosť MUDr. Táňa Kanovská, miesto prevádzky Zdravotné stredisko Saratovská 24, Bratislava - Dúbravka

Na základe oznámenia Dr. MAGNET, s.r.o. si Vás dovoľujeme informovať, že pracovisko magnetickej rezonancie spoločnosti Dr.MAGNET, s.r.o. v Bratislave - Ružinov bude v čase od 10.novembra 2017 do 20. decembra 2017 mimo prevádzky z dôvodu výmeny MR prístroja na Philips Ingenia 3T.