Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – Lyžiarsky kurz žiakov (ubytovanie, strava, skipas ) - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Doprava žiakov na lyžiarsky kurz - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Oznámenie o vyhlásení VOS na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku - miestnosť G-023 - znížené prízemie v celkovej výmere 28,13 m².

Názov zákazky: Tlač propagačného materiálu – Plán podujatí 2019 a dvojmesačného periodika Vidiečan 2019.

Názov predmetu zákazky : Monitory HP 19ka,EA-T3U81SS#ABB

Názov predmetu zákazky : Monitory HP 19ka,EA-T3U81SS#ABB

Názov predmetu zákazky : HP 460-a200nc, 4xG04EA#BCM

Názov predmetu zákazky : Maliarske a natieračské práce

Názov predmetu zákazky : Konferenčné stoličky,

Názov predmetu zákazky : Školský nábytok set 1 stôl a 2 stoličky, učiteľský stôl a učiteľská stolička