Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 V dňoch od 26. 3. 2018 do 29. 3. 2018 sa konala Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE" vo Viedni.

„Ako rozvíjať podnikavého ducha študentov“

Medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik, murár, inštalatér „EMI 2018“

 Do súťaže Roadshow 2017 vyhlásenej Úradom vlády SR sa prihlásilo 25 projektov študentov stredných škôl z celého Slovenska.

 Dňa 21. marca 2018 v 3. ročníku bilingválnej slovensko-ruskej sekcie prebiehalo video-konferenčné MasterClass vyučovanie matematiky.

 Nina Bučeková, študentka sexty na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci, je víťazkou celoštátneho kola 46. ročníka Geografickej olympiády v kategórii B.

 Dňa 23.3.2018 sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave zúčastnila slovenského finále súťaže Vlasy Vizáž.

 Študenti III. A SPŠE Hálova sa zúčastnili so svojou JA Firmou SOH na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave 21. 3. 2018.

Študentky sa zúčastnili jarnej aranžérskej súťaže v Pruskom.

 V dňoch 12.3.-16.3. sa naša pani učiteľka Kornélia Lohyňová zúčastnila celosvetovej konferencie „Microsoft Education Exchange“ ako jedna z piatich reprezentantov Východnej a Strednej Európy.