Blindfriendly Piatok 19. 10. 2018 | Meniny má Kristián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Dňa 30. novembra 2013 sa u nás v DSS prof. Karola Matulaya konali Adventné Tvorivé dielne.

V utorok 3.12 sme sa zúčastnili festivalu Damiána Vizára v priestoroch Ligy za duševné zdravie v Petržalke, kde si Martin Droba, klient DSS Javorinská 7/a, Bratislava, prevzal čestné uznanie za vlastnú tvorbu v kategórii poézia.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Posledný októbrový piatok 25.10.2013 sa konali očakávané plavecké preteky, opäť v známom prostredí FTVŠ UK. Športovci, organizátori a dobrovoľníci prišli s úsmevom a športovým duchom.

Milí priatelia, ani sme sa nenazdali a prišiel Martin, aj keď nie na bielom koni, ale to znamená, že sa už naozaj blížia Vianoce. Preto by sme vás chceli srdečne pozvať na naše adventné Tvorivé dielne, ktoré tohto roku organizujeme za podpory Nadácie Tatra banky.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Od 21.10. do 25.10.2013 prebiehali v našom kaštieli workshopy a exkurzie.

 21. septembra 2013 bolo v areáli DSS Rosa napriek daždivému počasiu rušno – už od rána prichádzali skupinky odhodlaných súťažiť a aj uspieť v 3. ročníku Olympiády seniorov, ktorej organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj.

 Koncom leta sme ako vždy zažili zábavné a veselé podujatie, ktoré ktosi pred niekoľkými rokmi, pri jeho vzniku, poeticky nazval „Letné trblietanie“.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.