Blindfriendly Piatok 20. 7. 2018 | Meniny má Iľja Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 21. septembra 2013 bolo v areáli DSS Rosa napriek daždivému počasiu rušno – už od rána prichádzali skupinky odhodlaných súťažiť a aj uspieť v 3. ročníku Olympiády seniorov, ktorej organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj.

 Koncom leta sme ako vždy zažili zábavné a veselé podujatie, ktoré ktosi pred niekoľkými rokmi, pri jeho vzniku, poeticky nazval „Letné trblietanie“.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Klienti a zamestnanci DSS Rozsutec pozvali svojich priateľov a známych na Majáles, ktorý sa konal 24. mája 2013 v priestoroch DSS Rozsutec.

Dňa 11.júla nám počasie prialo a my sme sa tešili na našu prvú opekačku v areáli DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave.

Technika papierového pletenia vôbec nie je jednoduchá a vyžaduje si trpezlivosť a zručnosť.

V máji sa v Ždiari konal 7. ročník futbalového turnaja pre hendikepovaných občanov zo zariadení sociálnych služieb.

Klienti DSS PD Báhoň zaspievali, zahrali a zatancovali na súťaži o „Richtársku varechu“ vo varení gulášu, ktorú už tradične organizoval 15. júna miestny Obecný úrad. Krásnym a úprimným vystúpením si podmanili srdcia súťažiacich, ktorí sa snažili uvariť čo najchutnejší guláš, i ostatných účastníkov tohto podujatia.

Nevidiaci klienti DSS PD v Báhoni sa dňa 12. júna úspešne zúčastnili Krajského kola 6. ročníka celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma.

8. júna sme privítali v našom zariadení 530 návštevníkov pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal už piaty rok.