Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Naši seniori využívajú voľný čas a teplých letných dňoch sa radi stretávajú v knižnici nášho zariadenia.

Dňa 10. júla 2014 naši obyvatelia navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku.

 Takmer 180 klientov domovov sociálnych služieb z bratislavského, trnavského a nitrianskeho regiónu si dnes zmeralo sily v rôznych športových disciplínach. Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, pripravil už deviaty ročník športovo – zábavných hier. Účastníci súťažili v dvanástich disciplínach.

Deň plný okamihov a krásnych chvíľ, naplnených radosťou, príjemnou atmosférou, pohodou a nezabudnuteľnými zážitkami prežili naši klienti, zamestnanci a hostia, ktorí sa zúčastnili šiesteho ročníka kultúrno spoločenského podujatia v areáli Domova sociálnych služieb dňa 7. júna.

Vďaka mnohým nadšeným súťažiacim z desiatich domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja a ochotným spoluorganizátorom, sme zažili na Partizánskej lúke pokojný, príjemný a radostný deň v krásnom objatí zelene a dobrých ľudí.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v spolupráci s kaviarňou Kafe Scherz Vás pozýva na výstavu Geniálny Amedeo 2014.

Nadácia Pontis podporila projektom Naše mesto aj Domov sociálnych služieb Rozsutec.

Medzinárodný deň detí je jedným z najkrajších dní v roku, ktorý môžu spolu prežiť klienti DSS a RS Rosa, bývalí klienti, ich rodinní príslušníci, priatelia, zamestnanci s rodinami. Tento rok sa tento sviatok v DSS a RS Rosa oslavoval v utorok 3.6.2014.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

V stredu 28.5.2014 sme mali u nás v Rose návštevu. Boli to deti zo Spojenej školy sv. Františka.