Blindfriendly Sobota 20. 10. 2018 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Päť žiakov zo ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava– Anna Farkašová, Oksana Jacenko, Regina Kissová, András Végh a Stella Ziffová – pod vedením PaedDr. Judity Young, učiteľky anglického jazyka, sa zúčastnili 13. tábora medzinárodného interaktívneho mládežníckeho priateľstva v Šanghaji (The 13th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp). Tento tábor bol spoločne sponzorovaný Šanghajským ľudovým združením pre priateľstvo so zahraničím a Šanghajskou mládežníckou federáciou. Na slávnostnom otvorení 19. júla 2017 v Šanghaj Oriental Land sa zúčastnila Jing Ying, zástupkyňa Šanghajského mestského úradu pre zahraničné veci a Wu Hao, tajomník strany a riaditeľ Šanghajského centra mládeže.

o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Slávnostná promócia študentov jubilejného 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského 201, bude dňa 30. augusta 2017 (streda) o 12:30 hod. v priestoroch Divadla Aréna, Viedenská cesta 10 v Bratislave. Slávnostnej imatrikulácii bude (o 11:00 hod.) predchádzať prednáška Prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA, rektora Karlovej univerzity v Prahe na tému: Prečo sa vyšetruje krv?

 V tomto školskom roku sme olympijské myšlienky pretavili do dvoch krásnych podujatí.

 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej účinkovali dňa 30.6.2017 v mimoriadnom projekte Viva Balet!, ktorý poukázal na výnimočnosť baletného umenia na Slovensku, na jeho históriu, osobnosti a špecifiká.