Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Uskutočnila sa praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov maturitného ročníka 4. Ma – študijného odboru pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu.

 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo dňa 10. mája 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“, v historickej budove Slovenského národného divadla.

 Žiaci Gymnázia Alberta Einsteina sa zúčastnili celoslovenského finále projektu Veľvyslanectvo mladých.

 Stáž žiakov a pedagogických pracovníkov SOŠ GaHS, Farského 9 zameraná na rozšírenie si vedomostí a zručnosti v cukrárskom odbore, v práci s karamelom.

 Bratislavský samosprávny kraj je partnerom dnešného prvého ročníka slovenského kola závodov modelov áut s hybridným vodíkovým pohonom. Z osemnástich tímov z celého Slovenska majú župné školy zastúpenie v siedmich tímoch.

 Žiaci SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zo Sklenárovej ulici 1 v Bratislave sa zúčastnili súdneho pojednávania na krajskom súde Bratislava v Justičnom paláci.

OA Nevädzová získala v krajskom kole SOČ prvé dve miesta v odbore 15 Ekonomika a riadenie.

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji poriadala dňa 22.4.2017 súťaž v parkure.

 25. ročník súťaže, bol pre Strednú odbornú školu polygrafickú v Bratislave opäť úspešný.

 Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE"