Blindfriendly Štvrtok 15. 11. 2018 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava získala 2. miesto na Slovensku v kategórii stredných škôl za realizáciu európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017. Ocenenie najúspešnejším riešiteľom projektov udelila : Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 So súhlasom ministerstva školstva SR sa v Bratislave pred 25 rokmi začalo alternatívne vzdelávanie nadaných detí. Škola pre mimoriadne nadané deti začínala ako prvá s touto myšlienkou v európskom meradle. Išlo o deti, ktoré vedeli čítať, písať, počítať už ako 4-5 ročné.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa každoročne v lete koná deň prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich! Žiaci III. ročníka si zapožičajú zo školskej knižnice román niektorého svetového autora a čítajú ho v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.

 Stredná odborná škola polygrafická, ako jediná polygrafická škola na Slovensku, si v roku 2017 pripomína 65 rokov od svojho založenia.

 Gymnázium v Malackách oslavuje 90. výročie svojho vzniku.

Moskva 3.9. – 10.9.2017

Učiteľka Ing. Kornélia Lohyňová viedla kurz pre čínskych učiteľov.

 Päť žiakov zo ZŠ a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava– Anna Farkašová, Oksana Jacenko, Regina Kissová, András Végh a Stella Ziffová – pod vedením PaedDr. Judity Young, učiteľky anglického jazyka, sa zúčastnili 13. tábora medzinárodného interaktívneho mládežníckeho priateľstva v Šanghaji (The 13th Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp). Tento tábor bol spoločne sponzorovaný Šanghajským ľudovým združením pre priateľstvo so zahraničím a Šanghajskou mládežníckou federáciou. Na slávnostnom otvorení 19. júla 2017 v Šanghaj Oriental Land sa zúčastnila Jing Ying, zástupkyňa Šanghajského mestského úradu pre zahraničné veci a Wu Hao, tajomník strany a riaditeľ Šanghajského centra mládeže.

o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja