Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Záleží vám na zdravom životnom prostredí? Máte túžbu meniť svet k lepšiemu? Hľadáte konštruktívne riešenie problémov? Radi sa učíte cez zážitky? Máte radi tímovú spoluprácu? Chcete spoznať zaujímavé osobnosti?

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje výzvu pre akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na území BSK.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2014 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2013.

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre, v spolupráci s Nadáciou pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, 9. apríla 2013 sprístupnili verejnosti prvú samostatnú výstavu obrazov pána Branislava Šebestu pod názvom Šapitó.

Medzihraničná spolupráca Rotary klubov prinesie podporu zariadeniu komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS. 13. apríla 2013 sa v historickej budove Slovenského národného divadla uskutočnilo operné predstavenie Don Giovanni, pričom výťažok zo vstupného bude venovaný zaradeniu GAUDEAMUS na Mokrohájskej ulici za účelom zveľadenia unikátneho hydrocentra.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Mnohí, ktorí už niekedy počuli o pripútaní, či vzťahovej väzbe boli užasnutí, akým zaujímavým uzlíkom posilňovaných či oslabených vzťahov je každý z nás.

 V dňoch 11.-17.3.2013 sa naše zariadenie po prvýkrát zapojilo do medzinárodného Týždňa mozgu, ktorý sme si pripomenuli hneď niekoľkými spôsobmi.

 8. marec sme roky oslavovali ako Medzinárodný deň žien. Po „Nežnej revolúcii“ sa tento sviatok z našich myslí akosi vytratil.