Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Dňa 4.3.2014 sa v DSS a ZpS KAŠTIEĽ v Stupave v jedálni na prízemí v čase od 13:30 do 16:00 konala fašiangová zábava s pochovávaním basy.

V Domove sociálnych služieb Rozsutec sme sa 30.1.2014 stretli s Mgr. Adamom Kurillom na seminári „Hranice práce s klientom“.

Dňa 28.1.2014 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnil odborný seminár, ktorý bol zameraný na oboznámenie sa so zákonom o sociálnych službách č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a jeho aplikácia v praxi.

V stredu 18. decembra 2013 poobede sme v DSS pre deti a RS ROSA na Dúbravskej ceste v Bratislave mali predpremiéru Vianoc.

Je tu advent - časť roka, kedy sa pripravujeme na najkrajšie sviatky v roku.

Dňa 30. novembra 2013 sa u nás v DSS prof. Karola Matulaya konali Adventné Tvorivé dielne.

V utorok 3.12 sme sa zúčastnili festivalu Damiána Vizára v priestoroch Ligy za duševné zdravie v Petržalke, kde si Martin Droba, klient DSS Javorinská 7/a, Bratislava, prevzal čestné uznanie za vlastnú tvorbu v kategórii poézia.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Posledný októbrový piatok 25.10.2013 sa konali očakávané plavecké preteky, opäť v známom prostredí FTVŠ UK. Športovci, organizátori a dobrovoľníci prišli s úsmevom a športovým duchom.

Milí priatelia, ani sme sa nenazdali a prišiel Martin, aj keď nie na bielom koni, ale to znamená, že sa už naozaj blížia Vianoce. Preto by sme vás chceli srdečne pozvať na naše adventné Tvorivé dielne, ktoré tohto roku organizujeme za podpory Nadácie Tatra banky.