Blindfriendly Sobota 20. 1. 2018 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Témou prvého odborného workshopu bude úvod do problematiky fungovania destinačného manažmentu, kde sa okrem slovenských expertov predstaví aj Mag. Stefan Bauer z Dolného Rakúska.

 Bratislavská župa sa od štvrtka do nedele predstaví na najvýznamnejšom domácom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2012, ktorý sa každoročne koná v Incheba Expo Bratislava.

 V rámci reprezentatívnej ponuky cestovania a dovolenky v medzinárodných destináciách a v Rakúsku mal možnosť prezentovať svoju ponuku na tohoročnom Ferien Messe od 12. do 15.janauára 2012 aj Bratislavský samosprávny kraj.

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa v dňoch 19. - 22. januára 2012 predstaví v spoločnej expozícii s hl. mestom SR, Bratislavou, Mestom Pezinok, Mestom Stupava a Správou cestovného ruchu Senec na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2012.

 Bratislavský samosprávny kraj bude v dňoch 12. – 15. januára 2012 propagovať cestovný ruch na veľtrhu FERIEN MESSE 2012 vo Viedni, v expozícii Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

S týmto cieľom BSK obstaral dokument „Pasportizácia súčasného stavu a návrh umiestnenia nových dopravných značiek kultúrnych a turistických cieľov na území BSK“.

Založenie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu bolo nosnou témou pracovného stretnutia konaného dňa 13.decembra 2011 na úrade Bratislavského samosprávneho kraja.

 Seminár Židovské kultúrne dedičstvo a jeho využívanie pri rozvoji miestnej kultúry a cestovného ruchu, ktorý sa konal 6.decembra 2011, oboznámil účastníkov s potenciálom a možnými cestami ako využívať na rozvoj kultúrnych, spoločenských aktivít a cestovného ruchu v miestach ich pôsobenia pamiatky židovského kultúrneho dedičstva.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky po nadobudnutí účinnosti Zákona z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., pripravuje v spolupráci s odbormi samosprávnych krajov, ktoré sú zodpovedné za cestovný ruch pracovné stretnutia v každom samosprávnom kraji.