Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

 Navrhovaná trasa ropovodu Bratislava-Schwechat cez Žitný ostrov je pre Bratislavský kraj neprijateľnou a navrhovanie výstavby ropovodu cez chránené oblasti znamená podľa župy porušenie platných legislatívnych pravidiel a tiež obchádzanie výsledkov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

 Bratislavská župa pokračuje v prípravách na vybudovanie nového mosta medzi obcami Dubová a Častá. Pôvodný most sa zrútil začiatkom júna počas prívalových dažďov, ktoré zasiahli viaceré obce Malokarpatského regiónu.

 V Limbachu boli zrekonštruované a vybudované nové chodníky v dĺžke 1,7 km, nové detské ihrisko, verejné osvetlenie, v centrálnej zóne sa osadili nové lavičky a smetné koše. Pozitívny vplyv na životné prostredie má rozšírenie verejnej zelene.

 Nemocnicu v Malackách čaká rozsiahla rekonštrukcia za 4,5 mil. eur. Dohodu o jej spoločnom financovaní so spoločnosťou Nemocničná a.s., ktorá je nájomcom nemocnice, schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

 Bratislavská župa pokračuje v rekonštrukcií mosta cez Malý Dunaj v obci Tomášov. Prvá fáza rekonštrukcie tohto značne poškodeného mosta sa uskutočnila koncom minulého roka, zameraná bola na opravu povrchu.

 Bratislavská župa do konca roka prostredníctvom dotácií podporí desiatky projektov. V rozpočte kraja je na to určených ešte viac ako 40 tisíc eur.

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj bratislavského kraja a života jeho občanov. BSK si považuje za svoju česť oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju tohto regiónu.

 Bratislavský samosprávny kraj tak ako iné inštitúcie postihla v minulom roku finančná kríza, ktorá sa premietla v podstatne nižších príjmoch z daní fyzických osôb a daní z motorových vozidiel vo výške viac ako 8,5 mil. eur v porovnaní s rokom 2009. Vyplýva to zo záverečného účtu kraja, ktorý schválili župní poslanci na júnovom rokovaní.

 Bratislavský samosprávny kraj chce zjednodušiť a zintenzívniť čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Odbor SORO – Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom sa rozhodol pre proklientský prístup, ktorým chce záujemcom o štrukturálne fondy pomôcť pri ich čerpaní.

 Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo stretnutie s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Stretnutie otvorila vicežupanka Gabriella Németh, ktorá spoločne s riaditeľkou odboru sociálnych služieb Michaelou Šopovou informovala zástupcov organizácií o financovaní sociálnych služieb.