Blindfriendly Piatok 20. 7. 2018 | Meniny má Iľja Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Klientom Zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus na Mokrohájskej ulici a DSS Rosa na Dúbravskej ceste pomáha pri pohybe v interiéroch, ale aj vonku 70 kvalitných invalidných vozíkov. Vozíky sú v štyroch veľkostiach, určené sú deťom, mladým ľuďom a dospelým s ťažkým zdravotným postihnutím.

 Dňa 19.3. 2012 DSS a RS ROSA zorganizovala vo svojej kultúrnej miestnosti Veľkonočné tvorivé dielne.

Od roku 1996 sú v tomto týždni po celom svete organizované podujatia, ktoré majú našu pozornosť upriamiť na fungovanie hádam najdôležitejšieho telesného orgánu – nášho mozgu. Prednášky, výstavy, diskusie, cvičenia a iné aktivity sú zamerané na cieľové skupiny rôzneho veku, záujmov a odbornosti.

 Dňa 12.2.2013 (teda deň pred Popolcovou stredou) sa v DSS a ZpS Kaštieľ konala fašiangová zábava. Dokonca dve.

 Fašiangy, najveselšie obdobie roka, prežívali s radosťou a dobrou náladou aj klienti Domova sociálnych služieb v Báhoni.

Na záver fašiangov – 12.2.2013, sa v Domove sociálnych služieb Rozsutec konal Valentínsky karneval.

V dňoch 12.2. - 14.2. 2013 sa v Jahodnej pri Košiciach uskutočnil VII. ročník zábavno - pohybových hier pre zdravotne znevýhodnené deti a dospelých z domovov sociálnych služieb nazvaný Blumiáda.

Naša klientka, /DSSaRS ROSA/, skvelá športovkyňa Darinka Kryhová nás opäť presvedčila, že je nielen vynikajúcou reprezentantkou v plávaní ale aj zimných športoch, konkrétne v lyžovaní.

 Viete, čo majú spoločné ježibaba, vodník, čert, motýlik, duch, arab, koleso šťastia a batman? Spolu s ďalšími rozprávkovými postavami sa stretli na našom maškarnom plese.

 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA usporiadal 7. februára 2013 v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre Fašiangový ples, na ktorom sa stretlo 90 znevýhodnených ľudí.