Blindfriendly Štvrtok 18. 4. 2019 | Meniny má Valér Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Klienti a zamestnanci DSS Rozsutec pozvali svojich priateľov a známych na Majáles, ktorý sa konal 24. mája 2013 v priestoroch DSS Rozsutec.

Dňa 11.júla nám počasie prialo a my sme sa tešili na našu prvú opekačku v areáli DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave.

Technika papierového pletenia vôbec nie je jednoduchá a vyžaduje si trpezlivosť a zručnosť.

V máji sa v Ždiari konal 7. ročník futbalového turnaja pre hendikepovaných občanov zo zariadení sociálnych služieb.

Klienti DSS PD Báhoň zaspievali, zahrali a zatancovali na súťaži o „Richtársku varechu“ vo varení gulášu, ktorú už tradične organizoval 15. júna miestny Obecný úrad. Krásnym a úprimným vystúpením si podmanili srdcia súťažiacich, ktorí sa snažili uvariť čo najchutnejší guláš, i ostatných účastníkov tohto podujatia.

Nevidiaci klienti DSS PD v Báhoni sa dňa 12. júna úspešne zúčastnili Krajského kola 6. ročníka celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma.

8. júna sme privítali v našom zariadení 530 návštevníkov pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal už piaty rok.

 V dňoch 14.-16. júna 2013 sa náš Divadelný kolektív KAMKO pri DSS prof. Karola Matulaya, po postupe z krajského kola, zúčastnil celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla EXIT´2013 v Levoči, ktorá bola opäť nesmierne obohacujúca v umeleckej konfrontácii s ostatnými divadelnými súbormi ako i v dialógu s odbornou porotou.

 „Geniálny Amedeo“ – každému pracovníkovi nášho zariadenia, DSS prof. Karola Matulaya, tento názov už čosi pripomína. Pre jedných je to pracovný zhon okolo prípravy vernisáže, pre iných príjemná spoločenská udalosť v krásnom prostredí vinotéky Regius vo Vajnoroch – 19.6.2013