Blindfriendly Streda 16. 1. 2019 | Meniny má Kristína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Cestovný ruch sa stáva neoceniteľným nástrojom zmysluplného, spravodlivého a udržateľného rozvoja. Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) sa preto rozhodla zrealizovať projekt, ktorého cieľom je dať tvár a hlas vplyvu, ktorý má cestovný ruch na každodenné životy ľudí a ich túžby kdekoľvek na svete.

 Už si ani nevieme predstaviť jeseň a aj tú „ Župnú" bez Slávností kapusty – Dní zelá. Príjemné, slnečné dni prvého októbrového víkendu pritiahli do Stupavy svojich verných návštevníkov na obľúbené podujatie.

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sa 27.9. podvečer na pôde Klubu FIJET Slovenského syndikátu novinárov stretli žurnalisti s pozvanými hosťami.

Cieľom druhého workshopu, ktorý sa konal 27.augusta 2012 na tému vidiecky turizmus a agroturizmus bolo vytvorenie cezhraničných sietí v rámci euroregiónu Centrope. Slovenský dom Centrope zorganizoval pokračovanie úspešného podujatia, ktoré sa konalo na pôde Bratislavského samosprávneho kraja.

Slávnosť pôžitku – Genuss Fest sa uskutoční počas Malokarpatského vinobrania v Modre 14. a 15. septembra. Návštevníci festivalu budú môcť ochutnať špeciality a vína z Bratislavskej župy a Dolného Rakúska.