Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Nevidiaci klienti DSS PD v Báhoni sa dňa 12. júna úspešne zúčastnili Krajského kola 6. ročníka celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma.

8. júna sme privítali v našom zariadení 530 návštevníkov pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal už piaty rok.

 V dňoch 14.-16. júna 2013 sa náš Divadelný kolektív KAMKO pri DSS prof. Karola Matulaya, po postupe z krajského kola, zúčastnil celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla EXIT´2013 v Levoči, ktorá bola opäť nesmierne obohacujúca v umeleckej konfrontácii s ostatnými divadelnými súbormi ako i v dialógu s odbornou porotou.

 „Geniálny Amedeo“ – každému pracovníkovi nášho zariadenia, DSS prof. Karola Matulaya, tento názov už čosi pripomína. Pre jedných je to pracovný zhon okolo prípravy vernisáže, pre iných príjemná spoločenská udalosť v krásnom prostredí vinotéky Regius vo Vajnoroch – 19.6.2013

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya otvára Zariadenie podporovaného bývania už zajtra 4.7.2013 o 11:00 hod. na Hontianskej 12.

Dovoľujeme si Vás pozvať na predstavenie divadelného kolektívu KAMKO „hľADÁM ťA EVA“ a nadväzujúcu odbornú diskusiu zameranú na tému samostatného života ľudí so zdravotným postihnutím.

Počasie vyzeralo deň pred športovými hrami beznádejne. Tŕpli sme, či sa umúdri. A podarilo sa. V deň „D“, 29.5.2013, bol jediný krásny deň v týždni. Na druhý deň, po športových hrách, až do konca týždňa lialo ako z krhly.

 Už tretí rok v našom DSS SIBÍRKA úspešne využívame koncept Snoezelen terapie v bielej (relaxačnej) a tmavej (aktivizačnej) terapeutickej miestnosti.

 25.52013 sa klienti DSS a RS ROSA zúčastnili celodenného výletu v ZOO vo Viedni /Tiergarten Schönbrunn /.