Blindfriendly Utorok 18. 12. 2018 | Meniny má Sláva Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Mnohí, ktorí už niekedy počuli o pripútaní, či vzťahovej väzbe boli užasnutí, akým zaujímavým uzlíkom posilňovaných či oslabených vzťahov je každý z nás.

 V dňoch 11.-17.3.2013 sa naše zariadenie po prvýkrát zapojilo do medzinárodného Týždňa mozgu, ktorý sme si pripomenuli hneď niekoľkými spôsobmi.

 8. marec sme roky oslavovali ako Medzinárodný deň žien. Po „Nežnej revolúcii“ sa tento sviatok z našich myslí akosi vytratil.

 Klientom Zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus na Mokrohájskej ulici a DSS Rosa na Dúbravskej ceste pomáha pri pohybe v interiéroch, ale aj vonku 70 kvalitných invalidných vozíkov. Vozíky sú v štyroch veľkostiach, určené sú deťom, mladým ľuďom a dospelým s ťažkým zdravotným postihnutím.

 Dňa 19.3. 2012 DSS a RS ROSA zorganizovala vo svojej kultúrnej miestnosti Veľkonočné tvorivé dielne.

Od roku 1996 sú v tomto týždni po celom svete organizované podujatia, ktoré majú našu pozornosť upriamiť na fungovanie hádam najdôležitejšieho telesného orgánu – nášho mozgu. Prednášky, výstavy, diskusie, cvičenia a iné aktivity sú zamerané na cieľové skupiny rôzneho veku, záujmov a odbornosti.

 Dňa 12.2.2013 (teda deň pred Popolcovou stredou) sa v DSS a ZpS Kaštieľ konala fašiangová zábava. Dokonca dve.

 Fašiangy, najveselšie obdobie roka, prežívali s radosťou a dobrou náladou aj klienti Domova sociálnych služieb v Báhoni.

Na záver fašiangov – 12.2.2013, sa v Domove sociálnych služieb Rozsutec konal Valentínsky karneval.