Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Vec: Oznámenie o zadávaní zákazky

„Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični"

Názov predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 16.02.2019 - 21.02.2019

Názov predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 03.02.2019 - 08.02.2019

Názov predmetu zákazky: Výpočtová technika a elektronika

Názov zákazky: Revízie elektroinštalácií a elektrických spotrebičov.

Predmet zákazky: Nákup suchých potravín

Názov predmetu zákazky: "Darčekové kupóny pre zamestnancov v hodnote 30,00 €/osoba" v zmysle Zásad použitia čerpania Sociálneho fondu organizácie pre rok 2018.

Názov predmetu zákazky – Otvorená škola - nákup športového materiálu (žinenky, futbalové a volejbalové lopty, florbalové hokejky a loptičky, brankárske rukavice ,fit lopty)

Názov predmetu zákazky – odborné prehliadky, servis a údržba pre kotolňu a RaOMZ – plynu (RaOMZ, kotolňa, kuchyňa)